Молитва Божьей Матери “Неупиваемая Чаша”

Акафист Пресвятой Богородице в честь Ея иконы «Неупиваемая Чаша» (новая редакция)Ака́фист Пресвяте́й Богоро́дице в честь чудотво́рныя Ея́ ико́ны

И зря́дное и ди́вное вспоможе́ние нам дарова́ся,/ о́браз Твой честны́й, Богоро́дице Де́во,/ я́ко изба́вльшеся явле́нием его́/ неду́гов душе́вных и теле́сных и ско́рбных обстоя́ний,/ благода́рныя хвалы́ прино́сим Ти, всеми́лостивая Засту́пнице./ Ты же, Госпоже́, приклони́ся благоутро́бно/ к на́шим воздыха́нием и во́плем серде́чным,/ и исцеле́ние пода́ждь стра́ждущим, да с ве́рою воззове́м Ти:// Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

А́ нгельстии чи́ни и пра́ведников со́нми непреста́нно сла́вят Тя, Цари́цу Богоро́дицу, Хода́таицу о ро́де челове́честем, в беззако́ниих погруже́ннем и во гресе́х пребыва́ющем, да́руеши бо нам во утеше́ние и спасе́ние ми́лость Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ны Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды небе́сныя, по всей земли́ на́шей зрим. Ко еди́ному же от сих образо́в, Неупива́емая Ча́ша имену́емому, припа́дающе, из глубины́ се́рдца взыва́ем Ти:

Р а́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние;

ра́дуйся, непреста́нное челове́ков удивле́ние.

Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша очища́ющая;

ра́дуйся, печа́льми на́ша не́мощи врачу́ющая.

Ра́дуйся, ми́лость Свою́ нам свы́ше посыла́ющая;

ра́дуйся, ско́рбная сердца́ на́ша веселя́щая.

Ра́дуйся, пречу́дное всех с Бо́гом примире́ние;

ра́дуйся, му́ки ве́чныя изве́стное избавле́ние.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

В и́дящи, Пречи́стая Влады́чице, ско́рби серде́чныя, му́ки душе́вныя, покая́ние и́скреннее челове́ков, губи́тельным поро́ком пия́нства одержи́мых, благоволи́ла еси́ дарова́ти богоспаса́емому гра́ду Се́рпухову ми́лость Твою́ явле́нием пречу́днаго о́браза Твоего́, да вси, с ве́рою и сокруше́нным се́рдцем к нему́ припа́дающии и исцеле́ние от тя́жкаго неду́га своего́ обрета́ющии, усе́рдно вопию́т Бо́гу: А ллилу́ия.

Р азуме́в трикра́тное явле́ние преподо́бнаго Варлаа́ма и повеле́ние от него́ во гра́д Се́рпухов ше́ствовати, челове́к не́кий, стра́стию пия́нства одержи́мый, обре́те та́мо в монастыре́ ико́ну Твою́ святу́ю, Неупива́емая Ча́ша имену́емую. Мы же, ви́дяще таково́е о нас, гре́шных, попече́ние, со благогове́нием воспева́ем Ти такова́я:

Р а́дуйся, сла́ву чуде́с Твои́х гре́шным открыва́ющая;

ра́дуйся, Путеводи́тельнице, пу́ть благи́й им явля́ющая.

Ра́дуйся, ко спасе́нию нас привлека́ющая;

ра́дуйся, благодаре́нию нас науча́ющая.

Ра́дуйся, ско́рби на́шея в ра́дость претворе́ние;

ра́дуйся, несумне́нною наде́ждою возвеселе́ние.

Ра́дуйся, губи́тельныя стра́сти потребля́ющая;

ра́дуйся, благи́м наме́рением посо́бствующая.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

С и́ла Вы́шняго благода́тию Влады́чицы укрепи́ не́коего челове́ка, неду́гом пия́нства стра́ждущаго, егда́ той, разсла́блене имы́й но́зе, потща́ся гра́да Се́рпухова дости́гнути, повеле́ние Богоро́дицы, чрез преподо́бнаго Варлаа́ма рече́нное, исполня́я. Обре́т же во гра́де сем ико́ну Пречи́стыя Богома́тере, а́бие исцеле́ от неду́га своего́, душе́внаго и теле́снаго, и с тре́петом воззва́ Бо́гу: А ллилу́ия.

И му́ще исто́чник неоскудева́емый, неупива́емую ча́шу небе́сных дарова́ний, не то́кмо лю́дие гра́да Се́рпухова, но и вси правосла́внии христиа́не от ины́х градо́в и ве́сей, к Твоему́ пречу́дному о́бразу притека́юще и пред сим исцеле́ния обрета́юще, благода́рными усты́ вопию́т Ти си́це:

Р а́дуйся, Е́юже ско́рби на́ша потребля́ются;

ра́дуйся, Е́юже ра́дость спасе́ния излива́ется.

Ра́дуйся, не́мощи душе́вныя и теле́сныя врачу́ющая;

ра́дуйся, стра́сти моли́твами Твои́ми укроща́ющая.

Ра́дуйся, коему́ждо прося́щему поле́зная да́рующая;

ра́дуйся, безчи́сленныя щедро́ты всем подаю́щая.

Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище нам отверза́ющая;

ра́дуйся, милосе́рдие к па́дшим явля́ющая.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Б у́рю вну́трь иму́ще помышле́ний сумни́тельных, оба́че с покая́нием и́скренним к Твоему́ неизрече́нному милосе́рдию притека́юще, пия́нственною стра́стию одержи́мии исцеле́ние получа́ют, и от всея́ души́ зову́т рожде́нному от Тебе́ Спаси́телю на́шему: А ллилу́ия.

С лы́ша Госпо́дь тя́жкия ско́рби, во́пли и плач жен, ста́риц, дете́й, и́хже сро́дницы обурева́еми суть пия́нственною стра́стию или́ безу́мием наркоти́ческим одержи́ми, дарова́ им, Пренепоро́чная, Твою́ ико́ну, от нея́же вси прося́щии утеше́ние и ра́дость духо́вную обрета́ют, и вопию́т Ти со слеза́ми такова́я:

Р а́дуйся, А́гнице, А́гнца ро́ждшая, грехи́ ми́ра взе́млющаго;

ра́дуйся, Ча́ше, от Исто́чника безсме́ртия че́рплющая.

Ра́дуйся, ма́терей ско́рбных укрепле́ние;

ра́дуйся, ненаде́жных благо́е наде́яние.

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ благода́тное охране́ние;

ра́дуйся, скорбя́щих отра́до и утеше́ние.

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й в нас усмиря́ющая;

ра́дуйся, ру́ку по́мощи тре́бующим простира́ющая.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Б оготе́чную звезду́, честну́ю ико́ну Твою́, показа́ла еси́ нам, Влады́чице ми́ра, ю́же зря́ще и с ве́рою серде́чною моля́щеся Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем: пия́нством и ины́ми неду́ги душе́вными или́ теле́сными стра́ждущия исцели́, ве́рныя же научи́ воспева́ти хвалу́ Бо́гу: А ллилу́ия.

В и́дяще чудеса́ пресла́вная и зна́мения пречу́дная, не то́кмо от ико́ны Твоея́, Богома́ти, во гра́де Се́рпухове явле́нныя, быва́емая, но и от я́же по подо́бию сея́ ико́ны изображе́ний, припа́дающе к ним, смире́нно глаго́лем Ти:

Р а́дуйся, притека́ющих к Тебе́ ско́рая Предста́тельнице;

ра́дуйся, моле́ний на́ших благосе́рдная Услы́шательнице.

Ра́дуйся, гра́д Се́рпухов благослове́нием Твои́м осени́вшая;

ра́дуйся, в преде́лех моско́вских сла́ву чуде́с Твои́х яви́вшая.

Ра́дуйся, сокро́вище исцеле́ний неоскудева́емое;

ра́дуйся, возде́ржником всемо́щная Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, проти́ву ми́ра и диа́вола подвиза́ющимся Споспе́шнице;

ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно живу́щих усе́рдная Засту́пнице.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

П ропове́дующе чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, мо́лим Тя, Пречи́стая, со слеза́ми: изба́ви все́х нас от па́губнаго к винопи́тию пристра́стия и от паде́ний грехо́вных, подвиза́ющи воспева́ти Бо́гови: А ллилу́ия.

В озсия́ све́тлость Боже́ственныя сла́вы от ико́ны Твоея́, Де́во Богоотрокови́це, иде́же Госпо́дь на́ш Иису́с Христо́с я́ко Младе́нец зри́тся, о́браз Та́ин Свои́х Пречи́стых нам явля́яй, и от страсте́й ме́рзких с ве́рою притека́ющим избавле́ние да́рует. Мы же Тебе́, Пречи́стей Его́ Ма́тери, вы́ну о нас Сы́на Своего́ умоля́ющей, гла́сы немо́лчныя прино́сим сицевы́я:

Р а́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дуется а́нгельский собо́р;

ра́дуйся, я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́ческий род:

Ра́дуйся, похвалы́ небе́сныя и земны́я сла́вою превосходя́щая;

ра́дуйся, рожде́ннаго Тобо́ю А́гнца нам ди́вно показу́ющая.

Ра́дуйся, ко врато́м жи́зни ве́чныя приводя́щая;

ра́дуйся, от исто́чника нетле́ния жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, от паде́ний грехо́вных возставля́ющая;

ра́дуйся, неиссяка́емою бла́гостию никого́же оставля́ющая.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Х отя́ челове́к не́кий возблагодари́ти Тя, Влады́чице, исцеле́ния ра́ди от неду́га пия́нственнаго, украси́ Твою́, Богома́ти, пречу́дную ико́ну, во гра́де Се́рпухове пребыва́ющую, со благодаре́нием воспева́я Бо́гу: А ллилу́ия.

Д и́вная чудеса́ ви́дим, Пречи́стая, от ико́ны Твоея́ святы́я: стра́стию пия́нства стра́ждущии, к Твоему́ ма́тернему предста́тельству прибега́юще, от тя́жкаго неду́га своего́ избавля́ются, и хвалу́ Тебе́ принося́ще, зову́т такова́я:

Р а́дуйся, живоно́сный Исто́чниче исцеле́ний;

ра́дуйся, Купе́ле Небе́сная Боже́ственных дарова́ний.

Ра́дуйся, реко́ исцеле́ний приснотеку́щая;

ра́дуйся, мо́ре, стра́сти на́ша потопля́ющее.

Ра́дуйся, во грехи́ впа́дшим наде́жду подаю́щая;

ра́дуйся, ма́тернима рука́ма Твои́ма тех возставля́ющая.

Ра́дуйся, сердца́ благочести́вых возвеселя́ющая;

ра́дуйся, вся блага́я проше́ния на́ша исполня́ющая.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

С тра́нно и сумни́тельно неве́рующим слы́шати, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я Боже́ственных исцеле́ний источа́ет струи́. Мы же, о́ной благогове́йно поклоня́ющеся, лобыза́ем ю, вопию́ще Бо́гу: А ллилу́ия.

В се упова́ние стра́ждущии неду́гом пия́нства на Тя, Де́во Чи́стая, возлага́ют: приклони́ся к не́мощем на́шим, уврачу́й стра́сти. Кто бо нас гре́шных изведе́т из ро́ва поги́бели, а́ще не Ты, Влады́чице? Сего́ ра́ди, коле́на пред Твои́м честны́м о́бразом прекло́ньше, воспева́ем Ти та́ко:

Р а́дуйся, моле́ния гре́шников не отверга́ющая;

ра́дуйся, призыва́ющим Тя небе́сную по́мощь ниспосыла́ющая.

Ра́дуйся, глубину́ милосе́рдия Твоего́ гре́шным показу́ющая;

ра́дуйся, отча́янных и безнаде́жных ободря́ющая.

Ра́дуйся, одержи́мым стра́стию пия́нства поможе́ние;

ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев благода́тное утеше́ние.

Ра́дуйся, неду́гов на́ших блага́я Цели́тельнице.

ра́дуйся, от суеты́ мирски́я на́ша Охрани́тельнице.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

В ся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ гре́шному ро́ду челове́ческому тве́рдую Засту́пницу и Помо́щницу, к на́шим не́мощем приклоня́ющуюся и от го́рькаго неду́га пия́нства свобожда́ющую, ве́рныя же науча́ющую пе́ти Тебе́: А ллилу́ия.

В ети́и многовеща́ннии недоуме́ют восхвали́ти по достоя́нию ди́вное, Богома́ти, ико́ны Твоея́ явле́ние, ниже́ мы, гре́шнии, от скве́рных усте́н на́ших возмо́жем просла́вити Засту́пницу на́шу, я́коже подоба́ет. Оба́че, душе́ю и се́рдцем ра́дующеся, Тебе́ глаго́лем:

Р а́дуйся, я́ко лик Твой свяще́нный явля́ет чудеса́;

ра́дуйся, я́ко ско́рое еси́ посрамле́ние отверга́ющих Тя.

Ра́дуйся, от бед и скорбе́й при́сное огражде́ние;

ра́дуйся, прибега́ющих к Тебе́ от зла сохране́ние.

Ра́дуйся, кро́тким сия́нием Твои́м мглу страсте́й разгоня́ющая;

ра́дуйся, ду́ши на́ша любо́вию к Тебе́ и Сы́ну Твоему́ исполня́ющая.

Ра́дуйся, ко стезя́м покая́ния прему́драя Наста́внице;

ра́дуйся, до́браго нам отве́та пред Судие́ю Пра́ведным Хода́таице.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

С пасти́ хотя́щи мно́гия, чу́дную ико́ну Твою́, Присноде́во, пия́нством неду́гующим дарова́ла еси́, да вси одержи́мии се́ю стра́стию к чудотво́рному о́бразу Твоему́ притека́ют и, исцеле́ние получи́вше, во умиле́нии взыва́ют Бо́гу: А ллилу́ия.

С тена́ еси́ и щит, Богома́ти, пия́нства неду́гом стра́ждущим, и всем усе́рдно к Тебе́ притека́ющим и ико́ну Твою́ святу́ю благогове́йно чту́щим, сию́ бо нам дарова́ благи́х Пода́тель Госпо́дь в по́мощь и цельбу́ от губи́тельныя стра́сти, и тем наказу́ет нам пе́ти Тебе́ такова́я:

Р а́дуйся, врачева́ний ло́жных гро́зное испроверже́ние;

ра́дуйся, благода́ти Врача́ И́стиннаго к нам привлече́ние.

Ра́дуйся, Твое́ю чистото́ю на́шу скве́рну очища́ющая;

ра́дуйся, Твое́ю благода́тию на́ше недосто́инство просвеща́ющая.

Ра́дуйся, естество́ на́ше тле́нное в нетле́ние облека́ющая;

ра́дуйся, моле́ния на́ша Твои́м предста́тельством укрепля́ющая.

Ра́дуйся, от неможе́ния на́шего нас восставля́ющая;

ра́дуйся, объе́мший нас о́блак страсте́й разгоня́ющая.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

П е́ние на́ше смире́нное, от любве́ и усе́рдия Тебе́ приноси́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ ли́ка Твоего́ от стра́ждущих неду́гом пия́нства и отча́явшихся, но помози́ им и нам очи́ститися от вся́кия скве́рны грехо́вныя, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно пе́ти Бо́гу: А ллилу́ия.

С ветоприе́мную свещу́ зрим Тя, Пресвята́я Де́во, Твой бо о́браз святы́й луча́ми благода́ти Твоея́ мглу грехо́вную прогоня́ет и на све́тлую стезю́ доброде́телей наставля́ет с ве́рою зову́щих Ти такова́я:

Р а́дуйся, от суеты́ ми́ра сего́ многомяте́жнаго нас изыма́ющая;

ра́дуйся, прираже́ния страсте́й плотски́х отража́ти нам помога́ющая.

Ра́дуйся, мысль бла́гу в се́рдце на́ше полага́ющая;

ра́дуйся, омраче́нную со́весть на́шу просвеща́ющая.

Ра́дуйся, мучи́тельными неду́ги стра́ждущих избавля́ющая;

ра́дуйся, ко и́скреннему покая́нию и исправле́нию призыва́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши всех озло́бленных укрепля́ющая;

ра́дуйся, и́мя Твое́ сла́вящих спаса́ющая.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Б лагода́ть Бо́жия, предста́тельством Твои́м, о Богома́ти, подава́ется всем скорбя́щим, обездо́ленным, вдова́м и ста́рицам, наипа́че же пия́нственным неду́гом стра́ждущим, и не тщи отхо́дят си́и, Пречи́стая, от неупива́емыя ча́ши Боже́ственных дарова́ний Твои́х, но неоску́дно цельбы́ получа́юще, Всеблага́я, благода́рственно вопию́т Бо́гу: А ллилу́ия.

П ою́ще Твоя́ чудеса́ и ве́лию ми́лость, стра́стию пия́нства одержи́мым явле́нную, мо́лим Тя, Влады́чице, спаси́ и поми́луй, и наста́ви на стезю́ пра́ву, и не оста́ви нас, покро́ва Твоего́ и́щущих и зову́щих Ти:

Р а́дуйся, ро́су ми́лости Твоея́ нам низводя́щая;

ра́дуйся, от пристра́стия к хмельно́му питию́ свобожда́ющая.

Ра́дуйся, от пия́нственныя стра́сти врачева́ние;

ра́дуйся, в разслабле́нии су́щим кре́пкое поможе́ние.

Ра́дуйся, го́рдыя смиря́ющая;

ра́дуйся, смире́нныя возвыша́ющая.

Ра́дуйся, малоду́шных ди́вное ободре́ние;

ра́дуйся, благоду́шных ве́лия ра́досте.

Р а́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

О Преми́лостивая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Ны́нешнее на́ше услы́ши моле́ние и изба́ви нас от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, наипа́че же исцели́ пия́нством стра́ждущия, да не во зле поги́бнут, но да спасе́ннии Тобо́ю при́сно вопию́т Бо́гу: А ллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.
И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

О Премилосе́рдая Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ско́ро исцели́ тя́жким неду́гом пия́нства одержи́мых бра́тий и сестр на́ших и того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вы, и от спасе́ния отпада́ющих. О Всеми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́ся серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, исцели́ я и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т их в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы роди́телей, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; жен, о муже́х свои́х рыда́ющих; чад, си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих, – и да прии́дет сей вопль наш моли́твами Твои́ми ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и все́х ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помози́ проити́ непреткнове́нно возду́шная мыта́рства и моли́твами Твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Божьей Матери «Нерушимая стена»

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Этот почитаемый образ Пречистой Богоматери – одна из величайших святынь Православия. Молитва Божьей Матери «Нерушимая стена» позволяет нам получить защиту и покровительство Царицы Небесной. В каждом доме принято вешать эту икону напротив входной двери. Так, Богородица защищает дом от людей, которые приходят с не добрыми помыслами.

Молитва иконе «Нерушимая стена»

Согласно легенде, прославился образ Богоматери благодаря видению старца Гавриила. Он увидел на высокой горе чудесный город, и решил к нему идти. К тому городу вела дорога, по которой шло еще много людей, но они не видели ужасного великана, что набрасывал сети свои на путников.

Старец решил обойти великана, и увидел крутую тропинку вдоль стены высокой. По ней шло совсем мало путников, и их пытался поймать в сети свои великан. Но сеть, ударившись об стену, всегда возвращалась пустой. Тут Старец и вспомнил слова из акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся, Царствия Нерушимая Стено…» И понял, какая сила защищает путников, что шли по этому пути.

Название чудотворного образа взято из слов древней молитвы, где сама Дева Мария именуется «стеной нерушимой». Ее мозаичное изображение простояло не поврежденным от времени в течение восьми веков. Этот лик Богородицы принято считать защитным:

 • От бедствий стихийных, пожаров и потопов;
 • От вражеского вторжения и любого воздействия разрушительно;
 • От воздействия не чистой силы и людей с намерениями не богоугодными;
 • От эпидемий и тяжелых недугов.

Молитва Богородице «Нерушимая стена» помогает оградить семью и дом от всего плохого и не желанного. Даже если Вам пришлось покинуть на некоторое время свое жилище, просите Деву Марию о заступничестве, и Она придет на помощь и оградит от зла всякого.

Само название этого чудотворного образа, говорит, что Пречистая станет покровом и будет охранять то место, о котором мы Ее просим. Горячая мольба перед святым ликом дает верующим исцеления телесные и духовные, усмиряет раздоры семейные. Пресвятая Богородица помогает даже в поисках пропавших людей и наставляет на путь истинный грешников.

Такими словами обращаются за покровительством к Ее образу:

«О, благодатная Владычице наша Богородице, Приснодево, приими от нас сие благодарственное хвалебное пение и вознеси ко Творцу и Зиждителю нашему теплыя молитвы Твоя за нас недостойных, да простит Он, Милосердый, нам вся грехи наша, помыслы лукавыя и нечистыя, дела скверныя.

О, Госпоже Пресвятая, умилосердися и низпосли дар по коегожде потребе: болящия исцели, скорбящия утеши, заблуждшия вразуми, охрани младенцы, воспитай и научи юныя, ободри и настави мужи и жены, поддержи и согрей старыя, буди нам и зде, и в жизни вечней Стено Нерушимая, избави от всяких бед и напастей и от вечнаго мучения, да всегда воспевающе Твою Материнскую любовь, восхваляем всем сердцем Сына Твоего, со Отцем Его и Святым Духом, во веки веков. Аминь».

Молитва задержания «Нерушимая стена»

Много всяких бед и напастей подстерегает нас на каждом углу. Поможет уберечь и избавить от злого воздействия молитва Пресвятой Богородице к ее чудотворному образу.

Чтобы оградить себя от негатива, мало читать одни только молитвенные слова, силу мольбы необходимо подкрепить:

 • Смирением искренним перед Господом нашим;
 • Потребностью в прощении деяний и помыслов греховных;
 • Разумением силы Отца Всевышнего;
 • Желанием благословить и простить врагов своих.

Необходимо осознать свои грехи, и не желать зла другим, даже недругам.

Перед молебнем об отводе нечистых сил нужно прочитать «Отче Наш». Сходить в храм и помолиться образам Девы Марии. Для защитного действия лучше всего подходит «Нерушимая стена» или «Семистрельная» икона. А после уже просить у Господа Бога и Его святых защиты такими молитвенными словами:

«Милосердный Господи! Ты некогда устами служителей — Моисея и Иисуса, сына Навина, задержал движение солнца и луны, доколе народ Израильский сражался на поле битвы с врагами своими (Нав.10,13).

Молитвой Елисея пророка, Ты поразил слепотой сирийское войско, окружившее город израильский, тем самым, задержав их, а когда они пленные были приведены в центр Самарии, вновь открыл их глаза (4Цар.6,18-20).

Ты некогда вещал пророку Исаии: вот, Я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилась тень на десять ступеней назад. (Ис.38,8). Ты некогда устами пророка Иезекииля затворял бездны, останавливал реки, задерживал воды (Иез.31,15). Ты некогда постом и молитвою пророка Твоего Даниила заграждал уста львов во рву (Дан.14,31).

И ныне задержи и замедли до благовремения все замыслы окрест меня стоящих и хотящих моей гибели, или падения или смещения, или изгнания.

Так и ныне, разрушь злые хотения и требования всех осуждающих меня, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на меня и всех хулящих и унижающих меня.

Наведи духовную слепоту на глаза всех, восстающих на меня, и на врагов моих.

Не Ты ли вещал апостолу Павлу: говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла.

Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой.

Посему да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих. И да исполнятся все благие начинания наши и желания.

К вам, праведники и молитвенники Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв сдерживавшие нашествия иноплеменников, походы лютых, разрушавшие злые замыслы людей, заграждавшие уста диких зверей; ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением.

И ты, преподобный великий Еллий Египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и впредь не бояться демонских искушений. (Д.пам.27.07). Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих и сохрани его от огненного сожжения, разбойничьего грабежа, воровского хищения, всякого зла и страхования.

И ты, преподобный отче Поплие Сирийский, некогда своею непрестанною молитвою десять дней демона державший неподвижным и не могущим идти ни днем, ни ночью (Д.пам.07.02); ныне окрест дома моего удержи за оградою все сопротивные силы и всех хулящих имя Божие и презирающих меня.

И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей своей деревни (Д.пам.16.03), ныне приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать меня и погубить меня: не допускай им приближаться к дому сему и месту работы моей, останови их силою молитвы своей: «Господи, Судия Вселенной, Ты, Которому неугодна всякая неправда, когда придет к Тебе молитва сия, пусть Святая Сила остановит их на том месте, где постигнет их».

И ты, блаженный Лаврентий Калужский (Д.пам.23.08), моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать о страждущих от козней дьявольских. Моли Бога о мне, да оградит Он меня от козней сатанинских.

И ты, преподобный Василий Печерский (Д.пам.24.08), соверши свои молитвы запрещения над нападающими на меня и отгони все козни дьявольские от меня.

И вы, все Святые Руси, развейте силою молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни — досадить мне и погубить меня и достояние мое.

И ты, великий и грозный страж, Архистратиг Михаил (Д.пам.21.11), огненным мечом посекай все хотения врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить меня. Стой нерушимо на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния моего.

И Ты, Владычица, не напрасно именуемая «Нерушимой стеной», для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творить мне, будь воистину некоей преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстоятельств».

Храни Вас Господь!

Смотрите еще и видео защитной молитвы к образу Божьей Матери «Нерушимая стена»:

Молитва пред ее иконой Божией матери «Нерушимая стена»

В православии много образов Божьей Матери, каждый из них имеет свою уникальную ценность. Чтение воззваний пред иконой Богородицы «Нерушимая стена» — залог защиты и покровительства Богородицы. Защищая дом от помыслов злых и нечестивых людей, чудодейственный образ принято вешать лицом к входной двери.

Уникальная история появления русской святыни

По легенде старец Гавриил решил посетить красивый город, который виднелся высоко в горах. Идя широкой дорогой, он видел огромное количество людей, поднимавшихся вместе с ним. Вдруг взору старика открылась ужасная картина — страшный великан расставил сети поперек дороги и ловил в них людей.

Читайте также похожие статьи:

Отдельно от широкой дороги вверх тянулась узкая тропинка, она проходила под самой стеной, идти по ней было неудобно и опасно для жизни. По тропинке к вершине горы взбиралось всего несколько человек, а с ними и старец. Великан пытался уловить и этих людей, но стена города мешала ему набросить на них сеть.

Внезапно в мыслях старца промелькнули слова читаемого в храме акафиста Пречистой Богоматери, в них говорится о радости, даруемой Нерушимой стеной — Божьей Матерью.

В чем помогает святой лик

Более 800 лет мозаичный лик Пречистой Богоматери «Стена нерушимая» предстоял перед очами верующих без повреждения, даруя каждому:

 • защиту во время стихийных бедствий;
 • охрану от врагов и разрушений;
 • способность противостоять нечистым силам т лукавым людям;
 • исцеление во время эпидемий и неизлечимых болезней.

Пребывание в молитвенном состоянии перед святым образом наполняет миром и покоем семьи, покров Пречистой Девы Марии настоящей крепостью противостоит злым нападкам сатаны.

Важно! Молясь Пресвятой Богородице святым воззванием, следует пропустить каждое слово через сознание, душу, сердце, осознавая, что только в Боге можно найти надежную защиту, крепкий покров, настоящую крепость от жизненных бурь.

Слова прошений перед иконой «Нерушимая стена»

Благая Царица наша, надежда наша, Богородица, пристанище бедных и странствующих Представительница, имеющих скорбь Радость, обижаемых Покровительница, Увидь наше бедствие, развей нашу скорбь, даруй нам помощь, находящимся в немощи, накорми нас. Взвесь обиды наши, разреши их по Своему благоволению: ибо нет другой помощи, как только от Тебя, ни другой представительницы, ни благой утешительницы, только Ты, о Богоматерь, сохранишь и покроешь во веки вечные. Аминь.

О, благодать дарующая Богородица, Царица Небесная. Пречистая Богоматерь, прими от нас хвалу и благодарения, и принеси к Господу и Создателю нашему теплые молитвы Твои о нас недостойных, да проси у Него прощения для нас, чтобы прощены были Милосердным Творцом все грехи, помышления лукавые и нечистые, дела скверные.

Пречистая Богородица, покрой Своей милостью, пошли каждому ответ по нужде его: исцели тех, кто болеет, скорбящим подари утешение, заблудившихся вразуми, храни младенцев, наставляй на путь праведный молодежь, ободряй и наставляй супругов, поддерживай и согревай стариков, пребывай с нами сейчас и здесь, и в жизни вечной, Стена Нерушимая, избавляя от бед и напастей, вечного мучения, всегда воспевая Твою любовь Материнскую, воздаем хвалу Сыну Твоему, Его Отцу и Святому Духу, во веки вечные. Аминь.

Правила чтения прошений у святого образа

Если в сердце нет страха Божьего, почитания жертвы Христа и подвига Богородицы, можно десятки раз читать святые слова, но помощь не придет.

Господь взирает на смиренных сердцем, тех, кто полностью потерял веру в собственные силы и разумеет силу Всевышнего Бога, готовых простить и благословить врагов своих.

Молитвы перед другими иконами Божьей Матери:

Осознание своих грехов и прощение обидчиков — одно из условий получения Божьего благословения. Перед чтением уникального текста, дарующего крепкую защиту, читается Иисусова молитва.

Христиане, обратившиеся за помощью к почитаемой в России святыне, обретают уверенность в дальнейшей жизни, имея силы для дальнейшей борьбы и преодоления жизненных катаклизмов.

Молитва Божьей Матери Нерушимая стена

 1. История и значение
 2. Текст на русском языке

История и значение

Эта обоготворяемая икона Пресвятой Богородицы является одной из главных реликвий Христианства. Молитва перед иконой Нерушимая стена помогает верующим оказаться под защитой и покровом Владычицы Небес.

В любом жилище этот свято образ советуют размещать на противоположной входу стене. Считается, что именно так Дева Мария охраняет дом от гостей, которые решили нанести визит с нечистыми мыслями.

Текст на русском языке

Как глаголет предание, эта икона Девы Марии стала очень известной, после чудного сновидения Преподобного отца Гавриила. Ему приснился на высочайшей горной возвышенности потрясающий град, и Гавриил принял решение подойти к нему ближе. К этому граду шла тропа, на которой находилась большая толпа, однако они не замечали страшного громилу, кидающего свои путы на странников.

Преподобный отец принял решение пройти мимо громилы, и узрел небольшую тропу, которая петляла возле огромной стены. На этой тропе находилось всего несколько странников, их также хоте заполучить свои путы великан. Однако сети, соприкоснувшись со стеной, постоянно вертались ни с чем. И Гавриил сразу припомнил строки из акафиста Пречистой Девы Марии: «Ликуй, Правления Несокрушимая Стена…»

Тогда, то и смекнул, Старец, кто помогает и оберегает странников, которые находились на этой тропе.
Имя данной чудодейственной иконы взяли из текста старинного писания, в котором Богоматерь называют как «несокрушимой стеной».

Рисунок, изображающий Богородицу, выполненный мозаикой на протяжении больше восьми столетий остался не подвластным времени, и хорошо сохранился. Эту икону считают оберегом:

• От природных катаклизмов, пожаров и наводнений;
• От недружеского захвата и всякого разрушительного действия;
• От влияния лукавого и его прихвостней, а также человека с не чистыми намерениями;
• От страшных заболеваний и мора.

Обращение к Божьей Матери может помочь защитить жилище и род от любого злого и не предвиденного. Когда Вам надо оставить на некоторый период свой дом, помолитесь Пресвятой Богородицы о защите, и Она окажет вам помощь и сбережет от различного худа.

Исходя из самого имени этой чудодейственной иконы, подразумевают, что Богородица укроет своим куполом и станет защищать тот дом, о защите которого мы Ее молим. Искреннее прощение перед чудотворным образом дарует просящим излечения тела и души, помогает утихомирить ссоры в семье.

Пречистая Божья Матерь еще протягивает свою руку помощи в нахождении исчезнувших людей и указывает на праведный путь недостойных людей.

Вот как звучит молитва иконе Нерушимая Стена:

«О, милосердная Царица Небесная, Пречистая Божья Матерь, Непорочная Дева, услышь нашу эту признательную восхваляемую молитву и поднеси ее к Сыну Божьему, твоему и Спасителю нашему горячие мольбы Твои за нас грешных, и отпустит Он, Человеколюбец, нам все согрешения наши, и мысли нечистые и грешные, поступки наши неправедные.

О, Пречистая Богородица, смилуйся и пошли потребность каждому кто нуждается: Страждующих вылечи, опечаленных порадуй, отступивших наставь, малышей защити, вырасти и обучи молодых , утешь и обучи мужей и жен, помоги и обогрей стариков, будь нам и здесь, и в покои вечно Стена Несокрушимая, сбереги от различных несчастий и болезней и от долгого страдания, и постоянно восхваляющие Твою ласку Материнскую, воспеваем всей душой Сына Божьего, с Отцом Божьем и Святым Духом, вечно и во веки веков Аминь».

 1. Икона Целительница
 2. Цветы от Святой Матроны

Значение молитвы иконе Божией Матери «Нерушимая стена»

История и значение иконы

Икона Пречистой Богоматери «Нерушимая стена» в православии является одной из величайших святынь. Она очень почитаема верующими. Этот образ Девы Марии, согласно легенде, появился благодаря видению одно старца – Гавриила. Как-то мужчина на высокой горе увидел красивый город и решил зайти в него. К городу вела дорога. На ней в тот момент шло очень много людей. Все они не видели великана, который набрасывал на путников свои сети.

Старец же решил обойти стороной ужасного великана. Он увидел крутую тропинку, идущую вдоль высокой стены. По этой тропинке шло мало людей. Их тоже пытался в свои сети поймать великан. Однако сетка ударялась о высокую стену и не захватывала путников. Она возвращалась к хозяину пустой. Мужчина вспомнил слова акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся, Царствия Нерушимая Стено…». Он понял, что именно стена является той силой, которая защищает людей на их пути.

Свое название образ получил из-за проверенной годами несокрушимости. За много веков люди участвовали в различных войнах. Икона хранилась в Киевском монастыре. И все беды, которые обрушивались на этот монастырь, не смогли повредить образ Божьей Матери. Изображение Царицы Небес оставалось нерушимым.

Поэтому и считается, что нерушимость святыни прошла проверку временем. Несмотря на разрушения монастыря и пожары она не пострадала, что является настоящим чудом. Христиане сегодня возносят молитвы с просьбой защиты именно перед этим изображением.

Основное значение этой иконы – защита. При произношении перед ней молитвенного прошения Господь каждому верующему дарует силы для защиты своих близких и себя от всего недоброго.

Образ дает защиту и покровительство Богородицы. Поэтому его часто вешают дома напротив входной двери. В результате жилище получает защиту от людей, которые заходят в него с недобрыми намерениями.

Символом защиты здесь является молитва, читаемая перед иконой «Нерушимая стена». Именно она является вечной и несокрушимой, как сама жизнь. Она произносится в таких ситуациях:

 • когда необходима защита от потопов, пожаров и различных стихийных бедствий;
 • для защиты от любого разрушительно воздействия и вражеского вторжения;
 • для получения защиты от нечистой силы, а также людей, имеющих недобрые намерения.

Икона обладает лечебными свойствами. Молитвы, произнесенные перед ней, излечивают от тяжелых недугов и защищают от эпидемий. Искреннее молитвенное прошение помогает получить покровительство Девы Марии и защитить свой дом от зла в любой его форме. Божья Матерь придает просящим силу противостоять злу и ограждает от любых его проявления.

Молитва к Пречистой Богоматери «Нерушимая стена» помогает укрепить стойкость духа, противостоять искушениям, дает духовное и телесное исцеление, а также усмиряет семейные раздоры. Она даже помогает в поиске людей, которые считаются пропавшими без вести. С ее помощью можно наставить грешника на путь истинный.

К помощи Девы Марии через молебен «Нерушимой стене» прибегают сегодня многие люди, так как она дарует излечение от многих болезней и дает сильную защиту от любого зла.

Также эта молитва вселяет в человека веру в собственное будущее и силу для реализации задуманного. Чтобы получить помощь Богородицы, нужно просто искренне верить.

Видео «Молитвы иконе Пресвятой Богородицы»

В этом видео вы можете прослушать аудио запись молитвы иконе Пресвятой Богородицы «Нерушимая стена».

Молитва первая

Молитва вторая

О, благодатная Владычице наша Богородице, Приснодево, приими от нас сие благодарственное хвалебное пение и вознеси ко Творцу и Зиждителю нашему теплыя молитвы Твоя за нас недостойных, да простит Он, Милосердый, нам вся грехи наша, помыслы лукавыя и нечистыя, дела скверныя.

О, Госпоже Пресвятая, умилосердися и низпосли дар по коегожде потребе: болящия исцели, скорбящия утеши, заблуждшия вразуми, охрани младенцы, воспитай и научи юныя, ободри и настави мужи и жены, поддержи и согрей старыя, буди нам и зде, и в жизни вечней Стено Нерушимая, избави от всяких бед и напастей и от вечнаго мучения, да всегда воспевающе Твою Материнскую любовь, восхваляем всем сердцем Сына Твоего, со Отцем Его и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Молитва Божьей Матери «Нерушимая стена»: текст, особенности иконы Богородицы

Я давно занимаюсь изучением разных редких молитв. Сегодня я хотел бы подробнее остановиться на молитве Богородице «Нерушимая стена». Я расскажу, какой текст используется при молебне, как правильно его возносить.

Описание молитвы

«Нерушимая стена» — название очень сильной православной молитвы Богородице, но есть и икона с таким названием. Величайшая святыня православного мира — образ Божьей Матери, и эта молитва позволяет получить ее поддержку, защиту и помощь. Подобные иконы имеют многие люди у себя дома, но не все знают, что их нужно размещать как раз напротив входной двери. Так она будет охранять дом от людей со злыми умыслами.

Удивительная икона

Икона «Нерушимая стена» находится в Киевском Софийском соборе, она сделана в форме мозаики и является действительно удивительной. Ей размер 5,5 метров. На золотистом фоне можно увидеть Богородицу с воздетыми к небу руками. Такое странное название икона получила не случайно. Она пережила множество событий, в результате которых не единожды могла быть уничтожена, но выстояла. Собор, в котором она расположена, входит в наследие ЮНЕСКО.

Также эта святыня имеется в Воскресенско-Мироносицкой обители села Никольское. Долгое время о ней никто ничего не знал, и она явилась миру во второй части 20 века. По данным архивов, ее освятил Иоанн Кронштадтский. В смутные времена атеизма, при массовом разграблении монастырей, икона чудом избежала незавидной участи — ее спасла одна прихожанка. Долгое время ей пришлось прятать ее дома, но, когда миновали все беды, она вернула святыню в храм.

Можно увидеть икону на Кубани, в женском Апшеронском монастыре. Его название дословно так и звучит «женский монастырь иконы Божьей матери Нерушимая стена». Как говорят люди, которые там бывали, в святой обители царит небывалое умиротворение. У людей создается впечатление, что за старинными монастырскими стенами оставлено все: шум и вся мирская суета и заботы.

Конечно, «Нерушимая стена», выполненная в техники фрески, придает особый колорит этому месту. Прихожане могут посещать этот монастырь в любое время года — ворота всегда открыты для них.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение “Православный календарь” для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

В часовне Кафедрального собора каждый желающий также может помолиться перед иконой «Нерушимая стена». Говорят, она была создана в 18 веке и являет собой мозаичное произведение в византийском стиле. Для Калининграда это один из культовых памятников и наиболее значимое украшение собора.

Ессентукская церковь тоже может похвастаться иконой.

В Краснодарском крае есть монастырь иконы Божьей Матери, в нем есть икона «Нерушимая стена». Этот монастырь достаточно молодой, в нем кипит жизнь, а расположен он в очень живописном месте.

В Астраханском крае, в селе Никольское есть храм, куда «Нерушимая стена» попала из соседнего села Златозубовка, где разрушили монастырь. Эта икона уцелела одна их множества прочих, ее с трудом уберегли от вандализма и, порядком испорченную, поместили в храм.

Икона — намоленная и мироточащая, как говорят прихожане, воистину чудодейственная. Когда этот образ попал в храм, то ветхую икону поместили в самый дальний угол и уже почти про нее забыли. Но вмешался случай.

Одна жительница преклонного возраста постоянно молилась, и всегда возле этой иконы. Якобы, во сне ей явилась Богородица и сказала ей так делать. Старушка послушалась — она очень плохо видела и просила об улучшении зрения. Поговорив об этом с местным священником, она тем самым обратила на нее его внимание. Икону передали на реставрацию.

В чем помогает

«Нерушимая Стена» — значит заступница, покровительница, защитница. Основное ее предназначение — защита семьи и домашнего очага. Кроме того, святой лик Богородицы с этой иконы защищает воинов. Икона обладает великой силой и помогает людям, перед ней молятся:

 • о защите Богородицы, ее заступничестве и помощи;
 • о том, чтоб силы не покинули в борьбе за правое дело;
 • об исцелении от недугов — как телесных, так и душевных;
 • о помощи в каких-то начинаниях, важных делах;
 • о помощи в боях и сражениях;
 • о защите дома от злых людей, воров, пожаров;
 • о помощи в дальней дороге;
 • о мире и взаимопонимании в семье.

Молиться перед этой иконой или читать молитву «Нерушимая стена» особенно нужно в следующих случаях:

 • когда в стране велика вероятность развития вооруженного конфликта или войны;
 • перед серьезным, решающим сражением;
 • во время нахождения в плену врага;
 • когда на человека клевещут враги, несправедливо обвиняют в чем-либо;

«Нерушимая стена» — прототип Пресвятой Богородицы в Константинополе — Оранты-Защитницы. Копия ее привезена в Киевскую Русь, и иконописцам было дозволено создавать списки.

В Софийском соборе она находится в том виде, в котором создавалась много лет назад. Икона настолько величественна и прекрасна, что любого, даже не сведущего в иконописи человека завораживает своей красотой. Богородица на ней в синих одеждах, перед ее ликом может показаться, что ее живой взгляд наблюдает за прихожанами. Этой святыне уже более 10 веков.

Из истории

По древним преданиям, городу ничего не угрожает, пока он находится под защитой этой иконы. История возникновения удивительной иконы непроста. Она возникла из-за видения старца Гавриила.

Старец увидел на широком холме огромный красивый город, к которому по широкой дороге продвигались люди. Огромный страшный великан охотился за ними, отлавливал их в сети, но люди словно не замечали этого. Старец решил перехитрить великана, пробраться в город узенькой тропинкой. Но не подозревал, что на ней великан тоже расставил сети.

Но дорожка была слишком мала, и в сети никто не мог попасться. Старец подумал в один момент: «Радуйся, Царствия нерушимая Стено….». Из-за этого он сделал вывод, что именно Матерь Божья хранит людей в таком опасном месте. Старец благополучно добрался в город, в котором, как оказалось, находился Престол Господень.

Место для иконы в доме

Как уже упоминалось, обычное ее место — напротив входа в дом. Так каждый, кто переступивший порог дома, окажется перед пристальным взглядом Богородицы. Если у человека при этом имеются злые умыслы, ему станет неуютно перед Ее светлым ликом, и он поспешит убраться восвояси. Такая икона — очень хороший подарок добрым людям. Если кто-то очень хочет добра какой-то семье, то можно подарить им икону «Нерушимая стена» для защиты и покровительства.

Когда напротив входа нет возможности поместить икону, в любом случае это должно быть какое-то место в коридоре. Подойдет также вариант повесить образ над входной дверью.

Считается, что если в доме имеется эта икона, то некоторые люди забудут туда дорогу. И это будет очень хорошо — значит, у человека были нечистые помыслы в отношении данного дома или его хозяев.

Как читать молитвы

«Нерушимая стена» в доме — это оберег от негатива посторонних людей. Он не проникнет в семейный очаг извне, недобрые люди не пронесут его мимо Богородицы.

Обращаясь к Ее светлому лику на иконе, нужно, чтобы мысли были чистыми, а разум — ясным. Не обязательно даже знать слов молитвы, можно обращаться к Ней своими словами. Главное условие — каждое слово должно идти прямо из души.

Для того чтобы молиться перед иконой правильно, нужно:

 1. В первую очередь, покаяться в своих грехах.
 2. Отпустить грехи своих врагов и недоброжелателей.
 3. Точно сформулировать то, что в данный момент беспокоит, и попросить об этом Матерь божью.

Любое время дня и ночи подходит для молитвы перед этой иконой. Особенно важно помолиться перед выходом из дома даже ненадолго, а тем более — перед дальней дорогой. Желательно возносить молитвы с утра и на ночь, ведь именно в это время Она будет просить Бога о заступничестве.

Молитва «Нерушимая стена»

Любого человека на каждом этапе его пути подстерегает множество бед и напастей. Их очень трудно бывает преодолеть, не имея божественной поддержки и помощи. Молитва Пресвятой Богородице — это та помощь, которая нужна каждому. Она убережет, избавит от негативного воздействия. Однако одной только молитвы мало для того, чтоб воздвигнуть барьер между собой и негативом окружающего мира.

Помимо этого нужно так же:

 • обладать искренним смирением перед Господом;
 • понимать и принимать силу Господа;
 • прощать и благословлять врагов;
 • иметь потребность в прощении греховных действий и мыслей.

Чудеса молитвы

Существует немало свидетельств чудес, которые явила Богородица с иконы. В тяжелые годы войны на полях самых страшных кровавых сражений солдаты видели образ женщины с воздетыми к небу руками. Она стояла прямо перед войсками немцев, обратившись к ним лицом.

Один из фронтовиков в подробностях описывал, как увидел на поле боя женщину, это повторялось не единожды. Сначала он не понял, кто это и что означает. И только гораздо позже, уже в мирной жизни, он случайно зашел в храм и решил поставить свечку за погибших друзей и однополчан.

Подняв глаза, он был ошарашен — с иконы на него смотрела именно та женщина с поля боя! Тогда-то его и озарила догадка, кто именно молился за русских солдат в жестоком бою.

Молитва перед иконой Божьей Матери «Нерушимая стена»

Слабость, немощь тела и духа укрепляется обращением к Всевышнему. Молитва Богородице «Нерушимая стена» считается одной из величайших и сильной из существующих молитвословий. Образ Пресвятой следует помещать напротив входной двери. Так Богоматерь следит за тем, кто приходит в дом и отваживает злых людей.

Из истории

Появление Образа и причины, по которой молитва «нерушимая стена» заняла такое место в православном мире, уносит нас в прошлое, когда старца Гавриила посетило нежданное видение. Он был настоятелем Спасо-Елеазаровой пустыни и преисполнен истинной верой в Создателя. Увидел, как на холме блистает город необыкновенной красоты. К нему вела дорога.

Но она таила в себе опасность. Путники становились добычей великана. Город был настолько красив, что странники останавливались и заворожено глядели на него. Этого и ждал великан. Он выходил на дорогу и набрасывал на зевак свои цепи и уводил их в рабство. Им же не было дела до своего положения. Они были ослеплены великолепием града, раскинувшегося на холме.

Страх Гавриила понятен, но старец был умен и принял свое решение. Избрав для своего путешествия маленькую тропинку, по которой шли другие люди, старец зашагал в сторону прекрасного града. Но и тут были сети великана, которые ловили путников. Но все, же они оказались непригодны, и старец не попал ни в одну из них. Божий старец по примеру других читал молитву Богородице о защите. Не иначе как чудо спасло Гавриила от козней великана. И в этот момент ему в голову пришли слова из Акафиста к Богородице «Радуйся, Царствия Нерушимая Стено…».

Тогда старец осознал, что охраняет людей Богородица, а стольный град, сияющий красотой – Царство Господне. Город под покровительством этой иконы, защищен от бед и невзгод.

Описание молитвы

«Нерушимая стена» — это название иконы и молитвы. Она считается сильной, ведь те, кто молятся, просят о помощи. Молитва перед образом дает возможность заручиться поддержкой, защитой и помощью святой. Многие православные держат такую икону дома, чтобы защитить его от зла.

Важно! Но мало кто знает, что помещать образ следует напротив входной двери. Так Пречистая Богородица будет следить за тем, чтобы зло не проникло в вашу обитель.

Икона ограждает нас от зла, которое так и ищет возможность пробиться в наши души и исказить понимание Божественного Промысла. Этот образ на протяжении столетий совершенствовался византийскими и русскими мастерами. Впоследствии его стали копировать и совершенствовать через подражание. В конечном итоге появилось множество образов Богородицы.

Особое значение эта икона и молитва имеет для людей, связанных с войной. Никто не любит кровопролитные битвы, где есть шанс расстаться с жизнью. Так или иначе, военные просят Пречистую Деву уберечь их от гибели.

Удивительная икона

 1. Популярная икона «Нерушимая стена» одаривает защитой Киевский Софийский Собор.
 2. Судя по размерам, она велика и достигает 5.5 метров в высоту.
 3. Стиль выполнения иконы – мозаичный, что дополнительно придает образу святости и красоты.
 4. У этой иконы удивительная история, а название не случайно. В годы войны шанс уничтожения был велик. Образ Пречистой Богородицы дошел до нас и по сей день охраняет Киев от напастей. Собор со святыней занесен в список ЮНЕСКО.

Село Никольское также обладает этой святыней. Хранится она в Воскресенско-Мироносицкой обители. Долгое время ее существование не было ничем подтверждено, пока та не стала известна во второй половине 20 века. Архивные записи гласят, что освятил ее сам Иоанн Кронштадтский.

Икону могли уничтожить в военные годы. Избежать плачевной судьбы ей помогла одна прихожанка. Рискуя своей жизнью, она изъяла из храма образ Богоматери и долго прятала его. Когда опасность миновала, прихожанка вернула святыню на ее место.

Женский Апшеронский монастырь на Кубани также хранит образ святой. Все те, кто посещал монастырь, сообщают об особой атмосфере в стенах монастыря. Все пронизано умиротворенностью и благостной тишиной. Возникает ощущение, что монастырь находится за пределами нашего мира и приближен к Царству Божьему. Здесь особенно чтят Богоматерь. Иногда прихожане называют эту обитель не иначе как «женский монастырь иконы Божьей матери Нерушимая стена».

Кафедральный собор в Калининграде хранит свою святыню. Исполнена икона в виде фрески и доступна каждому прихожанину. Мозаично-византийский стиль, привлекает внимание простых людей, а для Калининграда эта икона является одним из культовых памятников и основных украшений собора.

Образ Богоматери можно обнаружить в Краснодарском крае в местном монастыре. Монастырь молод, но притягивает прихожан свежестью, там постоянно кипит жизнь.

Икона «Нерушимая стена» издревле славилась дивными свойствами. Она дарует надежду даже там, где будто и решения иного принять нельзя. С ее помощью можно защитить себя, возвести несокрушимый святой щит, который отведет зло.

О чем молятся иконе Богоматери

Образ иконы и соответствующая молитва помогает человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Но эффект напрямую зависит от веры человека и искренности его намерений. Молитва – это крик души. Чем громче крик души, а не тела, тем быстрее Богородица поможет с проблемой. Великая сила святыни распространяется на такие просьбы:

 • Прошение о защите, помощи и заступничестве Пречистой Богородицей.
 • Просьба о наделении силой, чтобы справиться с жизненными проблемами.
 • Исцеление недугов.
 • Победа в бою или сражении.
 • Защите от злых людей.
 • Поддержке в дороге.
 • Укрепление семьи.

Молиться следует не только за себя, но и за других людей. «Возлюби ближнего своего». Молитва перед этим образом особенно помогает, когда складывается ситуация опасная для всех, а именно;

 • Когда страна становится на путь вооруженного конфликта или войны.
 • Перед важной битвой.
 • В плену врага.
 • Когда ближний клевещет на другого и ложью полнится земля.

Если искать в истории прототипы иконы «Нерушимая стена», то таким прообразом можно назвать икону «Оранта-Защитница» из Константинополя. Когда ее копия была перевезена в Киев, древнерусским иконописцам было разрешено составлять с ней списки.

Популярная икона в Софийском соборе сохраняется в первозданном виде. Даже человеку малознакомому с искусством покажется, что она умеет внушать величие и святую силу. Напомним, что святыне порядка ХХ веков.

Как читать молитвы

«Нерушимая стена» является отличным оберегом для дома. Богородица не позволит злу проникнуть в ваше жилище. Жить вы будете в комфорте и любви с близкими.

Заранее подготовьтесь к чтению. Ваше сердце должно быть чистым, а помыслы благородными. Если вы знаете текст наизусть – это хорошо. Если нет, то не расстраиваетесь. Молитва – это Глас вашей души. Молиться перед иконой Божией Матери следует медленно, пропуская каждое слово через душу. Разговаривайте с богородицей на языке души, а не тела и тогда она вас непременно услышит.

Правильное моление требует соблюдения ряда правил:

 • В начале, покайтесь в своих грехах. Нет безгрешных людей. Покаяние облегчает вашу душу, делает ее чище.
 • Не держите зла на недоброжелателей. Отпустите их грехи.
 • Точно сформулируйте просьбу.

Молиться можно в любое время. Однако рекомендуется совершать обряд утром и вечером перед сном. Утром вы обновляете просьбу на весь день, укрепляетесь божественной силой. Ночью вы очищаетесь и ставите защиту. Рекомендуется читать молитву до 40 раз. Так ваш диалог с Богородицей будет постоянен и как следствие она чаще будет вам помогать.

Молитва Нерушимая стена

Нет таких людей, защищенных от бед. Ежедневно Господь посылает нам испытания с целью проверить нашу веру в Него. Не сидят без дела бесовские силы, подталкивая нас на путь греха и страсти. Эти недуги не позволяют нам прозреть, увидеть величие Бога. И только молитва Божьей Матери сможет помочь нам. Она встанет на защиту просящего.

Молитва получила статус нерушимой, благодаря силе отваживать неприятности. Самая старинная икона находится в Киевском монастыре. Она прошла большой путь в истории, но не была осквернена или испорчена.

Молитва имеет целительные свойства. Помогает исцелять недуги. Искренность и чистота находит отклик в сердце Девы Марии и та встает на защиту не только вашего домашнего очага, но и всей Родины.

Но нужно помнить, что молитва – лишь проводник для диалога со святой. Чтобы диалог состоялся, и ваше естество напиталось благостью и святой силой, следует соблюдать ряд несложных правил:

 • Господь любит смиренных.
 • Сила Господа ведет к свету. Она не может быть плохой. Доверяйте Его силе.
 • Будьте милосердны и незлопамятны. Прощайте ваших врагов, как когда-то показал нам Христос.
 • Не давайте греху опутать вас. Совершайте покаяние, и вы приблизитесь к Богу.

Текст молитвы существует как на церковно-славянском, так и на русском языке.

Место для иконы в доме

Нет лучшего места для иконы, чем напротив входной двери. Так Пресвятая Богородица привечает хороших людей.

Совет! Образ можно расположить над дверью. Это никак не отразится на силе иконы.

Чудеса молитвы

Она считается молитвой, которая может спасти народ от неминуемой гибели. В истории достаточно свидетельств того, как некая женщина, возведя руки к нему, молилась за людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Ярким примером является следующее событие. Всем известно, что Великая Отечественная война унесла с собой миллионы жизней. Выстоять против подавляющего числа фашистов было невозможно, но мы выстояли. Божья ли это помощь была?

Советские солдаты нередко замечали, как в самых горячих точках мелькал образ женщины, которая стояла перед немецкими войсками. Один из фронтовых православных писателей чудом уцелел в одной из таких горячих точек. Но его друзья все-таки погибли. Выжил он один. И, наверное, не вспомнил об этом случае, если бы ни посетил храм.

Тогда он решил прийти в храм поставить свечки за боевых товарищей. Заметил, что одна из икон явственно напоминает женщину, которая спасла его на поле боя. Мать Божья смогла уберечь его от кончины, дала ему шанс продолжить жизнь и помнить о том, кто эту жизнь отдал за защиту Родины.

В минуты горести, когда печаль закрыла взор и боль не дает тянуться к свету, поможет спасительная молитва Пресвятой Богородице «Несокрушимая стена». Молитва даст вам силы пережить темные времена и оградит близких от бед и невзгод. Вера не должна быть сиюминутной блажью. Взрастите ее внутри себя и тянитесь к Богу. Только тогда с вами будет истинное благословение.

Ссылка на основную публикацию