Лития – это что такое? Лития, совершаемая мирянином

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

М оли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

С ла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй. (Трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Г о́споди, поми́луй. (12 раз)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П рииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

П салом 90

Ж ивы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Яко а́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Яко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́рби, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Т ропарь, глас 4-й:

С о ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Т ы еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Е ди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мени ро́ждшая, моли́ спасти́ся душе́ его́.

С едален, глас 5-й:

П око́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́, и сего́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

К ондак, глас 8-й:

С о святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И кос:

С ам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка, земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́млю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Д осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Г о́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

М оли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

В о блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшему рабу́ Твоему́ (имя) , и сотвори́ ему́ ве́чную па́мять.

В е́чная па́мять. (Трижды)

Д уша́ его́ во благи́х водвори́тся, и па́мять его́ в род и род.

 • Молитвослов
  • Молитвы
   • Молитвословия Триоди постной
   • Молитвословия Триоди цветной
   • Молитвы утренние
    • Начало
    • Молитва ко Пресвятой Троице
    • Псалом 50
    • Символ веры
    • Молитва 1-я, святого Макария Великого
    • Молитва 2-я, того же святого
    • Молитва 3-я, того же святого
    • Молитва 4-я, того же святого
    • Молитва 5-я, святого Василия Великого
    • Молитва 6-я, того же святого
    • Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу
    • Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю
    • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
    • Песнь Пресвятой Богородице
    • Тропарь Кресту и молитва за Отечество
    • Молитва о живых
    • Молитва о усопших
    • Окончание молитв
   • Молитвы вечерние
    • Начальные молитвы
    • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
    • Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
    • Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу
    • Молитва 4-я, святого Макария Великого
    • Молитва 5-я
    • Молитва 6-я
    • Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
    • Молитва 8-я, нашему Иисусу Христу
    • Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского
    • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
    • Кондак Богородице
    • Молитва святого Иоанникия Великого
    • Молитва святого Иоанна Дамаскина, которую, показывая на постель твою, говори:
    • И хотя лечь на постель, говори сии тропари:
    • Молитва Честному Кресту
    • Также, вместо прощения:
    • Молитва
    • Исповедание грехов повседневное
    • Когда отходишь ко сну, произноси:
   • Подготовка к Причащению
    • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
    • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
    • Канон Ангелу хранителю
    • Последование ко Святому Причащению
    • Благодарственные молитвы по Святом Причащении
    • ТРИ КАНОНА: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и к Ангелу Хранителю
   • Часы Пасхи
    • Часы Святой Пасхи
   • Тропари
    • Тропари воскресные, восьми гласов
    • Тропари, кондаки, величания и задостойники на двунадесятые праздники
    • Тропари и кондаки дневные на всю седмицу
    • Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери
    • Тропари, кондаки и величания общие
   • Молитвы Богородице
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Умиление»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»
    • Молитва пред иконой Божией Матери “Казанская”
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Целительница»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Скоропослушница»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Феодоровская»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Прибавление ума»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Державная»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Владимирская»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Иверская»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Казанская»
    • Молитва ко Пресвятой Богородице
   • Молитвы святым
    • Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову
    • Преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу
    • Преподобному Силуану Афонскому
    • Благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам
    • Святой блаженной Ксении Петербургской
    • Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву
    • Святому пророку Захарии и Елисавете
    • Праведным богоотцам Иоакиму и Анне
    • Преподобному Сергию Радонежскому
    • Святителю Митрофану, Воронежскому чудотворцу
    • Великомученику Георгию Победоносцу
    • Архистратигу Божию Михаилу
    • Мученику Иоанну Воину
    • Святому великомученику Димитрию Солунскому
    • Великомученику Георгию Победоносцу
    • Святому благоверному князю Александру Невскому
    • Священномученику Ермогену, патриарху Московскому
    • Великомученику и целителю Пантелеимону
    • Преподобному Петру Афонскому
    • Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице
    • Новомученикам и исповедникам Церкви Русской
   • Молитвы о упокоении
    • Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище
    • Молитвы о усопших
   • Молитвы на всякую потребу
    • Молитвы об исцелении болящих
    • Молитва на освящение всякой вещи
    • Молитвы перед началом и по окончании всякого доброго дела
    • Молитва при вкушении просфоры и святой воды
    • Молитвы перед и после вкушения пищи
    • Молитва от осквернения
    • Молитва о умножении любви и искоренении злобы
    • Молитва о ненавидящих и обидящих нас
    • Молитва о неверующих и о заблудших
    • Молитва при семейных несогласиях
    • Молитва супругов о даровании детей
    • Молитва перед началом обучения
    • Молитва о плохо учащемся отроке
    • Молитва беременных женщин о благополучном разрешении
    • Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»
    • Святой блаженной Ксении Петербургской
    • Молитва великомученика Феодора Стратилата
    • Молитва на нивах
    • Молитва на благословение сети, невода
    • Молитва на благословение стада
    • Молитва на устроение лодки
    • Молитва над гумном
    • Молитва над семенами
    • Молитва на насаждение виноградника
    • Молитва о в узах сущих
    • Молитва заключенного к Божией Матери
    • Молитва заключенного к Ангелу хранителю
    • Молитва узника в темнице заключеннаго
    • Молитва заключенного к святому Иоанну Предтече
    • Молитвы ко Господу о духовном отце
    • Молитва ко Пресвятой Богородице о духовном отце
    • Молитва за Отечество
    • Тропарь Святому и Животворящему Кресту и за Отечество
    • Молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений
    • Молитвы ко Господу о чадах загубленных во утробе
    • Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте)
  • Каноны
   • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
   • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
   • Канон Ангелу хранителю
   • ТРИ КАНОНА: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и к Ангелу Хранителю
   • Канон Пасхи
   • Канон Честному и Животворящему Кресту Христову
   • Канон за болящего
   • Каноны Божией Матери
    • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
    • Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Одигитрия»
   • Каноны святым ангелам
    • Канон Ангелу хранителю
    • Канон святым Небесным Силам
   • Каноны святым
    • Канон святому Иоанну Предтече
    • Канон святителю Николаю Чудотворцу
    • Канон святым апостолам
    • Канон всем святым
   • Великий канон Андрея Критского
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в понедельник первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый во вторник первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в среду первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в четверг первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в четверг пятой седмицы Великого поста
  • Акафисты
   • Акафисты Господу
    • Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу
    • Акафист «Слава Богу за всё»
   • Акафисты Божией Матери
    • Акафист Пресвятой Богородице
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Скоро­послуш­ница»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Всецарица»
    • Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконами «Взыскание погибших» и «Всех скорбящих Радосте»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Казанская»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неопалимая Купина»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Нечаянная Радость»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Утоли моя печали»
   • Акафисты Ангелам
    • Акафист Ангелу Хранителю
    • Акафист Архангелу Божию Михаилу
   • Акафисты святым
    • Акафист святителю Николаю
    • Акафист преподобному Сергию Радонежскому, чудотворцу
    • Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
    • Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам
    • Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому
    • Акафист великомученику и целителю Пантелеимону
    • Акафист блаженной Матроне Московской
    • Акафист мученикам Адриану и Наталии
    • Акафист апостолу Андрею Первозванному
    • Акафист мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии
    • Акафист великомученице Екатерине
    • Акафист святому мученику Трифону
    • Акафист святой блаженной Ксении Петербургской
    • Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу
    • Акафист святому славному пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
    • Акафист святой равноапостольной Марии Магдалине
    • Акафист святой великомученице Варваре
    • Акафист святому преподобному Иосифу, игумену Волоколамскому, чудотворцу
  • Псалтирь
   • Молитвы перед началом чтения Псалтири
   • Кафисма первая
   • Кафисма вторая
   • Кафисма третья
   • Кафисма четвертая
   • Кафисма пятая
   • Кафисма шестая
   • Кафисма седмая
   • Кафисма восьмая
   • Кафисма девятая
   • Кафисма десятая
   • Кафисма одиннадцатая
   • Кафисма двенадцатая
   • Кафисма тринадцатая
   • Кафисма четырнадцатая
   • Кафисма пятнадцатая
   • Кафисма шестнадцатая
   • Кафисма семнадцатая
   • Кафисма восемнадцатая
   • Кафисма девятнадцатая
   • Кафисма двадцатая
   • Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири
   • О чтении Псалтири по усопшим
   • Указатель псалмов, читаемых в различных нуждах
   • Последование по исходе души от тела
  • Богослужение
   • Часы Святой Пасхи
   • Час девятый
   • Всенощное бдение
   • Час первый
   • Час третий
   • Чин изобразительных
   • Великое повечерие
   • Час шестой
   • Полунощница вседневная
   • Малое повечерие
   • Божественная литургия
   • Полунощница субботняя
   • Полунощница воскресная
   • Тропари
    • Тропари воскресные, восьми гласов
    • Тропари, кондаки, величания и задостойники на двунадесятые праздники
    • Тропари и кондаки дневные на всю седмицу
    • Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери
    • Тропари, кондаки и величания общие

При перепечатке ссылка
на Православие.Ru обязательна

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Проповеди и слова

Биография

В миру Валентин Феликсович (Войно-Ясенецкий), родился в Керчи. Он был третьим ребёнком в семье, а всего детей было пять.

Отец Валентина, Феликс Станиславович, принадлежал к Католической Церкви. По профессии он был аптекарем. Мать, Мария Дмитриевна, исповедовала истинную, Православную веру.

Согласно сложившимся к тому времени в России устоям, касавшимся воспитания детей, рождённых в смешанных браках, личность Валентина формировалась в русле Православных традиций. Отец его, в общем не возражал против такого подхода и не навязывал сыну собственного мировоззрения. Религиозные основы ему преподавала мать.

В 1889 году семья Войно-Ясенецких переехала в Киев. Здесь Валентин, помощью Божьей, окончил два образовательных заведения: гимназию и рисовальную (художественную) школу.

Размышляя о выборе дальнейшего жизненного пути, он рассматривал два приоритетных варианта: стать художником или врачом. Уже на стадии готовности поступать в Академию Художеств в Петербурге, он передумал и решил посвятить свои силы медицине. Важнейшим критерием выбора послужило желание облегчать людям страдания. Кроме того он считал, что на месте врача принесёт обществу больше пользы.

В 1898 году Валентин поступил в Киевский университет, на медицинский факультет. Учился он хорошо, как и подобало способному человеку, сделавшему в отношении будущей профессии обдуманный выбор. Из университета он выпустился в 1903 году. Перед ним могла открыться хорошая карьера, о которой многие, менее талантливые сверстники, могли только мечтать. Но он, к удивлению окружения, объявил, что желает стать земским, «мужицким» доктором.

Врачебная деятельность

С началом русско-японской войны Валентин Феликсович, приняв предложение руководства, отправился, на Дальний Восток, для участия в деятельности отряда Красного Креста. Там он возглавил отделение хирургии при госпитале Киевского Красного Креста, развернутом в Чите. На этой должности В. Войно-Ясенецкий приобрёл колоссальный врачебный опыт.

В этот же период он познакомился и связался узами любви с сестрой милосердия, доброй и кроткой христианкой Анной Ланской. К тому времени она отказала двум искавшим её женского внимания врачам, и как рассказывают, готова была прожить свою жизнь в священном безбрачии. Но Валентин Феликсович сумел достичь её сердца. В 1904 году молодые сочетались венчанием в местной читинской церкви. Со временем Анна сделалась верной помощницей мужу не только в семейных делах, но и в докторской практике.

После войны В. Войно-Ясенецкий осуществил свое давнее желание стать земским врачом. В период с 1905 по 1917 год он трудился в городских и сельских лечебницах, в разных регионах страны: в Симбирской губернии, затем в Курской, Саратовской, на территории Украины, наконец, в Переяславле-Залесском.

В 1908 году Валентин Феликсович прибыл в Москву, устроился в хирургическую клинику П. Дьяконова экстерном.

В 1916 году закончил писать и с успехом защитил докторскую диссертацию. Тема той докторской работы оказалась настолько важной и актуальной, а её содержание настолько глубоким и проработанным, что один из учёных в восхищении сравнил её с пением птицы. Варшавский университет почтил тогда В. Войно-Ясенецкого особой премией.

Послереволюционные годы

Первые годы после Октябрьской революции были в буквальном смысле кровавыми. В это трудное время государство испытывало особую потребность в медицинских работниках. Так что несмотря на приверженность вере, какое-то время Валентин Феликсович не был гонимым.

С 1917 по 1923 года он жил в Ташкенте, трудился в Ново-Городской больнице хирургом. Своим опытом он охотно делился с учениками, преподавал в медицинской школе (впоследствии реорганизованной в медицинский факультет).

В этот период серьёзным испытанием для В. Войно-Ясенецкого обернулась смерть горячо любимой супруги, умершей от туберкулеза в 1919 году, и оставившей без материнской заботы четырех детей.

В 1920 году Валентин Феликсович принял предложение возглавить кафедру в Государственном Туркестанском университете, недавно открытом в Ташкенте.

Священническое служение

Помимо исполнения служебных и семейных обязанностей в этот период он принимал активное участие в церковной жизни, посещал собрания Ташкентского братства. Однажды, после удачного доклада В. Войно-Ясенецкого на церковном съезде Ташкентский епископ Иннокентий высказал ему пожелание, чтобы он стал священником. Не помышлявший о таком варианте своего жизненного пути В. Войно-Ясенецкий вдруг ответил архиерею без промедления, что согласен, если это угодно Богу.

В 1921 году он был посвящен в сан диакона, а через несколько дней — в иерея. Став священником, отец Валентин получил назначение в местный, ташкентский храм, где и служил, угождая Богу. При этом он не прерывал ни врачебную, ни преподавательскую практику.

В 1923 году развернувшееся при Церкви движение обновленцев добралось до Ташкента. Епископ Иннокентий в силу ряда связанных с этим причин покинул город, не передав никому руководство над кафедрой. В этот трудный для духовенства и паствы период отец Валентин, совместно со священником Михаилом Андреевым, приложил максимум усилий для объединения местного духовенства и даже принял участие в организации съезда (санкционированного ГПУ).

Монашеское и епископское служение

В том же 1923 году отец Валентин, движимый ревностью и благочестием, принял монашеский постриг. Сообщают, что изначально Епископ Уфимский Андрей (Ухтомский) предполагал дать ему монашеское имя Пантелеймон, в честь прославленного Богом христианского целителя, но затем, выслушав его проповеди, поменял решение и остановил выбор на имени Евангелиста, врача и апостола Луки. Так отец Валентин стал иеромонахом Лукой.

В конце мая того же года иеромонах Лука был тайно поставлен во епископа Пенджикента, а через несколько дней его арестовали из-за поддержки им линии Патриарха Тихона. Выдвинутое против него обвинение на сегодняшний день кажется не только надуманным, но и абсурдным: власти обвинили его в контрреволюционной связи с какими-то оренбургскими казаками и в сотрудничестве с англичанами.

Некоторое время арестованный святитель томился в темнице Ташкентского ГПУ, а затем его доставили в Москву. Вскоре ему позволили проживать на частной квартире, но потом вновь взяли под стражу: сперва в Бутырскую тюрьму, а после — в Таганскую. Затем страдальца отправили в ссылку на Енисей.

В Енисейске он служил на дому. Кроме того, ему разрешили оперировать, и он спас здоровье не одному жителю. Несколько раз святителя переводили из одного места в другое. Но и там он использовал все возможности для служения Богу, лечения людей.

После окончания ссылки, епископ Лука возвратился в Ташкент, служил в местном храме. Но советские власти не собирались оставлять архиерея в покое. В мае 1931 года он подвергся очередному аресту и проведя несколько месяцев в тюрьме, услышал приговор: ссылка в Архангельск сроком на три года. В Архангельске он тоже занимался лечением больных.

Вернувшись из мест заключения, в 1934 году он посетил город Ташкент, а затем поселился Андижане. Здесь он исполнял долг архиерея и врача. Несчастьем обернулось для него подхваченная лихорадка: болезнь грозила потерей зрения и святитель пошёл на операцию (в качестве пациента), в результате которой ослеп на один глаз.

В декабре 1937 года последовал новый арест. Святителя допрашивали несколько суток подряд, требовали подписать заранее подготовленные следствием протоколы. В ответ он объявил голодовку, наотрез отказавшись подписывать то, с чем не могла согласиться его христианская совесть. Последовал новый приговор, новая ссылка, на сей раз — в Сибирь.

С 1937 по 1941 год осужденный епископ жил в местечке Большая Мурта, на территории Красноярского края. С началом Великой Отечественной войны его переселили в Красноярск и привлекли к лечению раненных.

В 1943 году святитель взошёл на Красноярскую архиепископскую кафедру, а через год его назначили архиепископом Тамбовским и Мичуринским. В этот период отношение власти к святителю, как будто, изменилось. В феврале 1946 года, за научные разработки в области медицины, он удостоился государственной награды — Сталинской премии.

В мае 1946 года святитель Лука стал архиепископом Крымским и Симферопольским. В это время начала прогрессировать болезнь его глаз, а в 1958 году он полностью ослеп. Однако, как вспоминают очевидцы, в этом состоянии святой не только не утратил бодрости духа, но и не потерял способности самостоятельно приходить в храм, прикладываться к святыням, участвовать в богослужении.

11 июня 1961 года Господь призвал его в Своё Небесное Царство. Похоронили святителя на Симферопольском кладбище.

После себя он оставил ряд научных и богословских работ. Среди последних уместно отметить: Наука и религия, Дух, душа и тело, О воспитании детей, Евангельское злато, Беседы в дни Великого поста и Страстной седмицы, О семье и воспитании детей, Пасха Господня, Проповеди, Толкование на молитву святого Ефрема Сирина, Я полюбил страдание, Принесем Тебе любовь нашу.

Тропарь святителю Луке (Войно-Ясенецкому), архиепископу Крымскому, глас 1

Возвестителю пути спасительного, / исповедниче и архипастырю Крымския земли, / истинный хранителю отеческих преданий, / столпе непоколебимый, Православия наставниче, / врачу богомудрый, святителю Луко, / Христа Спаса непрестанно моли / веру непоколебиму православным даровати // и спасение, и велию милость.

Кондак святителю Луке (Войно-Ясенецкому), архиепископу Крымскому, глас 1

Якоже звезда всесветлая, добродетельми сияющи, / был еси святителю, / душу же равноангельну сотворил еси, / сего ради святительства саном почтен был еси, / и во изгнании же от безбожных много пострадал еси / и непоколебим верою пребыв, / врачебною мудростию многия исцелил еси. / Темже ныне честное тело твое, от земных недр обретенное дивно, / Господь прослави, / да вси вернии вопием ти: / радуйся, отче святителю Луко, / земли Крымския похвало и утверждение.

Молитва

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление. Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Читайте также:  Храм святых Бориса и Глеба в Зюзино, расписание богослужений, как добраться

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): «Раненые салютовали мне… ногами»

Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Скальпель на иконе

На многих иконах, особенно греческих, святитель Лука изображен с хирургическими инструментами в руках.

В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания было внесено имя человека, которого знают как выдающегося ученого и всемирно известного хирурга, профессора медицины, духовного писателя, богослова, мыслителя, исповедника, автора 55-ти научных трудов и 12 томов проповедей. Его научные труды по гнойной хирургии и в наши дни остаются настольными книгами хирургов.

Имея талант художника, он мог вести богемный образ жизни, пачкая руки лишь красками, а стал «мужицким врачом», священником, жертвой политических репрессий. Он мог выставлять свои картины в лучших залах мира, но сознательно выбрал путь служения простым людям, путь, полный страданий, крови, пота и гноя. Этот путь принес ему не богатство и почести, а аресты, каторги и ссылки, самая дальняя из которых была в 200 километрах от Полярного круга. Но даже во время ссылок он не оставлял научную деятельность и сумел разработать новый метод лечения гнойных ран, который помог спасти тысячи жизней во время Великой Отечественной войны.

Сталинская премия — детям

Отсидев 11 лет в сталинских лагерях, архиепископ-хирург был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», высшей церковной наградой – правом носить на клобуке алмазный крест – и Сталинской премией первой степени по медицине.

В 1946 году, став архиепископом Симферопольским и Крымским и получив эту высокую государственную награду, он из 200 тысяч рублей премии 130 тысяч перечислил в помощь детям, пострадавшим в войну.

В начале войны епископ Лука послал телеграмму М.И. Калинину с просьбой прервать очередную ссылку и направить его для работы в госпиталь на фронте или в тылу: «Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам… По окончании войны готов вернуться в ссылку».

Ответ пришел незамедлительно. В конце июля его перевели в мой родной Красноярск, назначив консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя № 1515. Благодаря его блистательным операциям тысячи солдат и офицеров вернулись в строй.

После 10-11 часов в операционной он шел домой и молился, ибо в городе с многотысячным населением не было ни одного действующего храма.

Жил архиерей в сырой холодной комнате и постоянно голодал, т.к. на госпитальной кухне профессора начали кормить лишь с весны 1942 года, а отоваривать карточки ему было некогда. Благо, санитарки тайком оставляли ему кашу.

Коллеги вспоминали, что смотрели на него как на Бога: «Он многому научил нас. Остеомиелиты, кроме него, никто оперировать не мог. А гнойных ведь было – тьма! Он учил и на операциях, и на своих отличных лекциях».

Святитель Лука Войно-Ясенецкий: «Раненые салютовали мне… ногами»

Приезжавший инспектор всех эвакогоспиталей профессор Н.Н. Приоров отмечал, что нигде он не видел таких блестящих результатов лечения инфекционных ранений суставов, как у владыки Луки. Его отметили грамотой и благодарностью Военного совета Сибирского военного округа. «Почет мне большой, – писал он в то время, – когда вхожу в большие собрания служащих или командиров, все встают».

«Раненые офицеры и солдаты очень любили меня, – писал профессор, у которого остались светлые и радостные воспоминания о тех военных годах. – Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них… неизменно салютовали мне высоко поднятыми ногами».

В ссылке. Село Б.Мурта, Красноярского края, 1941г.

В Красноярском крае святитель-хирург находился в ссылке дважды – в начале 1920-х годов и на рубеже 1930-1940 годов. Из Красноярска владыка писал сыну: «Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу». Как уроженка Красноярска я с гордостью узнала из книги В.А. Лисичкина «Военный путь святителя Луки (Войно-Ясенецкого)», что именно в моем родном городе епископ Лука стал архиепископом Красноярским и постоянным членом Священного Синода.

5 марта 1943 года он пишет сыну очень светлое письмо: «Господь послал мне несказанную радость. После 16-ти лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь снова уста мои. Открылась маленькая церковь в Николаевке, предместье Красноярска, а я назначен архиепископом Красноярским…». «Священный Синод при Местоблюстителе Патриаршего престола митрополите Сергии приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа». Думаю, это уникальный случай в истории РПЦ.

Когда он покидал красноярскую кафедру, моей маме было 5 лет, но бабушка, работавшая в Красноярске почтальоном, не могла не слышать о владыке-хирурге, сосланном в Красноярский край (в село Большая Мурта). Я родилась в Красноярске уже после смерти святителя Луки. Уезжая после окончания школы из родного города, я понятия не имела ни о Боге, ни о том, был ли на тот момент открыт хотя бы один храм. Помню лишь возвышающуюся над городом часовенку, которую можно видеть на десятирублевых банкнотах.

Рада, что 15 ноября 2002 года мои земляки установили в центре Красноярска бронзовый памятник, изображающий архиепископа Луку с молитвенно сложенными руками. Это третий по счету памятник после Тамбова и Симферополя. Но к нему могут прийти лишь красноярцы или гости города. А вот к другому «Святителю Луке» – «поезду здоровья» с вагоном-храмом за врачебной и духовной помощью приходят жители Красноярского края и Хакасии.

Как же ждут люди эту поликлинику на колесах, гордо носящую имя одного из самых выдающихся деятелей русской медицины и Русской Православной Церкви! Церкви, представителей которой советская власть десятилетиями уничтожала, расстреливая, ссылая в лагеря, сажая в тюрьмы. Но далеко не всех обитателей сталинских лагерей эта же власть потом награждала высочайшими государственными наградами.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Художник в анатомии и хирургии

Впервые я узнала о святителе Луке во время паломнической поездки по Крыму, будучи уже взрослым человеком. Позже прочитала, что святитель Лука, по молитвам к которому до сих пор получают исцеления люди, больные самыми разными болезнями, в том числе онкологическими, родился 27 апреля (9 мая по новому стилю) 1877 года в Керчи в многодетной семье аптекаря Феликса Станиславовича, происходившего из древнего русского дворянского рода. При крещении младенца нарекли Валентином (что значит «сильный, крепкий») в честь священномученика Валентина Интерамского, получившего от Господа дар врачевания и ставшего затем священником. Подобно своему небесному покровителю он стал и врачом, и священнослужителем.

Архиепископ Тамбовский Лука, Тамбов, 1944 г.

А Лукой будущий святитель был назван при монашеском постриге в честь святого апостола Луки – врача и художника-иконописца.

Этот удивительный человек за свою 84-летнюю жизнь спас огромное количество безнадежных больных, причем многих из них он помнил в лицо и по фамилии. Такой «человеческой хирургии» владыка учил и своих учеников. «Для хирурга не должно быть «случая», – говорил он, – а только живой страдающий человек». Ради этого страдающего человека Валентин Феликсович и пожертвовал своей юношеской мечтой – стать художником.

После окончания в Киеве гимназии и художественного училища во время вступительных экзаменов в Петербургскую Академию художеств он вдруг решил, что не вправе заниматься тем, что ему нравится, «но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей», т.е. медициной, т.к. именно в медицинской помощи нуждалась российская глубинка.

Впрочем, он все же стал художником – «художником в анатомии и хирургии», как сам себя называл. Преодолев отвращение к естественным наукам, Валентин с блеском окончил медицинский факультет и получил диплом с отличием. Но карьере ученого предпочел должность простого земского лекаря – «мужицкого» врача. Иногда, не имея под рукой инструментов, он использовал перочинный нож, гусиное перо, слесарные щипцы, а вместо ниток – женский волос.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий овдовел в 1919 году, потеряв любимую жену и мать четверых детей. В феврале 1921 года, в страшное время репрессий, когда тысячи мирян и священников, отвергнувших обновленчество, сидели в тюрьмах, ссылках и лагерях, хирург Валентин Феликсович стал священником. Теперь он оперировал и читал студентам лекции в рясе и с крестом на груди. Перед операцией молился Божией Матери, благословлял больного и ставил на его теле йодовый крест. Когда из операционной однажды вынесли икону, хирург не приступил к операциям до тех пор, пока у высокого начальства не заболела жена и икону вернули на место. Он всегда открыто говорил о своей вере: «Куда меня ни пошлют – везде Бог». «Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», – этому принципу он остался верен до конца своих дней.

В своей автобиографии святитель-хирург писал: «Ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им: Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Мф. 9; 37-38). У меня буквально дрогнуло сердце… «О Господи! Неужели у тебя мало делателей?!» Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву Свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение Ему».

Святитель Лука Войно-Ясенецкий: «В служении Богу вся моя радость»

«Я подлинно и глубоко отрекся от мира и от врачебной славы, которая, конечно, могла бы быть очень велика, что теперь для меня ничего не стоит. А в служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако врачебной и научной работы я не намерен оставлять», – писал Валентин Феликсович сыну Михаилу. И еще: «О, если бы ты знал, как туп и ограничен атеизм, как живо и реально общение с Богом любящих Его…»

В 1923 году знаменитый хирург принял тайный монашеский постриг и был возведен в сан епископа. Он добровольно и открыто избрал крестный путь мученичества, страданий и подвига, путь «агнца среди волков», о котором ни разу не пожалел.

Его скитания по тюрьмам и ссылкам начались после первой же архиерейской службы в кафедральном соборе Ташкента, откуда «черный ворон» увез его в тюрьму.

Однажды возглавлявший ЧК Петерс спросил профессора: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» «Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?», – ответил врач. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы видели своего Бога?»

«Бога я действительно не видел… Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил. Значит ли это, что их нет?».

Под хохот всего зала «Дело врачей» с треском провалилось.

Владыку Луку не сломили ни многочисленные аресты, ни годы тюрем и сталинских лагерей, ни 13-дневный допрос «конвейером», когда ему не давали спать, ни клевета и изгнания. Сколько людей сломалось в подобных условиях! А он ничего не подписал и не отрекся от сана священника. Идти по столь тернистому пути, по его признанию, ему помогало почти реальное ощущение, что его поддерживает и укрепляет «Сам Иисус Христос».

По биографии Святителя Луки Войно-Ясенецкого можно изучать историю и географию России. Он пережил революцию, Русско-японскую войну, Гражданскую войну, две мировые войны, Великую Отечественную войну, гонения на Церковь, годы лагерей и ссылок.

Вот лишь некоторые места, где ему довелось жить: Керчь, Кишинев, Киев, Чита, Симбирская, Курская, Саратовская, Владимирская, Орловская, Черниговская губернии, Москва, Переславль-Залесский, Туркестан, Ташкент, Андижан, Самарканд, Педжикент, Архангельск, Красноярск, Енисейск, Большая Мурта, Туруханск, Плахино, Тамбов, Тобольск, Тюмень, Крым…

В разные годы владыка был епископом Ташкентским и Туркестанским (25.01.1925 – сентябрь 1927), епископом Елецким, викарием Орловской епархии (5.10.1927 – 11.11.1927), архиепископом Красноярским и Енисейским (27.12.1942 – 7.02.1944), архиепископом Тамбовским и Мичуринским (7.02.1944 – 5.04.1946), архиепископом Симферопольским и Крымским (5.04.1946 – 11.06.1961).

В Тамбовской епархии владыка Лука в течение двух лет одновременно служил в церкви и работал хирургом в 150 госпиталях. Благодаря его блистательным операциям тысячи солдат и офицеров вернулись в строй.

В 1946 году владыка назначается архиепископом Симферопольским и Крымским. Здесь он завершает работу над богословским трудом «Дух, душа и тело», в котором внимание уделяется также учению Священного писания о сердце как органе богопознания. Когда в 1958 году архиепископ Лука полностью ослеп, он писал своей дочери: «От операции я отказался и покорно принял волю Божию быть мне слепым до самой смерти. Свою архиерейскую службу буду продолжать до конца».

11 июня 1961 года, в День Всех Святых, в земле Российской просиявших, 84-летний архиепископ Лука отошел ко Господу. Три дня неиссякаемым потоком люди шли попрощаться с любимым архипастырем. Многие больные у могилы святителя Луки получили исцеления.

«Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое»

В апреле 2000 года Святителя Луку Войно-Ясенецкого реабилитируют, а в августе того же года прославляют в сонме новомучеников и исповедников Российских. Как святой он почитается и другими Поместными Церквями, в частности, Греческой Православной Церковью. Не менее 20 храмов и часовен во имя святителя Луки построено на территории России и Украины, более 30-ти – в Греции.

Архимандрит Нектарий (Антонополус). Фото Ирины Ахундовой

В повсеместном почитании святителя Луки греками огромная заслуга принадлежит архимандриту Нектарию (Антонополусу), игумену монастыря Преображения Господня Сагмата, создавшему музей в часовне святителя Луки, написавшему книги о нем, организовавшему две международные конференции в Афинах, посвященные святителю Луке.

31 мая 2012 года о. Нектарий выступит с докладом на IV научно-практической конференции «Духовное и врачебное наследие Святителя Луки – профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», которая пройдет в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко МО РФ (в г. Железнодорожный Московской области).

А 11 июня архимандрит Нектарий по традиции приедет в Симферополь на торжества, посвященные архипастырю-врачу.

Именно у мощей святителя Луки в Свято-Троицком соборе произошла первая встреча греческого монаха с детьми из Сибири и Крыма, которых с 2002 года он приглашал на отдых в Грецию в рамках благотворительной программы «Мост любви».

Возвести этот мост между нашими странами ему помог Святитель Лука Войно-Ясенецкий. К сожалению, из-за кризиса в Греции программа второй год не действует, и отец Нектарий продолжает молиться святителю Луке о помощи.

Если мы не хотим, чтобы «Мост любви» рухнул, вспомним завет святителя Луки Войно-Ясенецкого: «Главное в жизни – делать добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».

Любой состоятельный человек или любая благотворительная организация может поддержать программу отца Нектария или стать спонсором художественного фильма «Алмазный крест», который в настоящее время снимается по одноименной повести Юрия Чибрякова. Как это часто бывает в России, средств на окончание съемок не хватает.

«О, всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, моли Бога о нас!»

Ирина Ахундова

Фото автора и из открытых источников в интернете

Читайте также:

Биография Луки Крымского Святителя и где находятся мощи, в чем помогает икона и молитвы

Лука Войно-Ясенский Святитель – выходец из Крыма. Стал изначально художником, а впоследствии изменил свой выбор в пользу медицины, Лука стал известным помощником для страдающих людей не только православных, а и приверженцев другой веры.

Основные факты биографии

Биография святого началась в Крыму.

Происхождение

Святой Лука, или Валентин Феликсович Войно-Ясенский, как его нарекли родители при рождении, появился на свет 27 апреля 1877 года. Местом рождения считается крымский город Керчь, расположенный на самом востоке полуострова. С самого детства Лука увлекался живописью, хотя его отец был довольно востребованным аптекарем. Однако несмотря на талант, Лука не выбрал стезю художника, а решил помогать людям.

В 1898 году Лука поступает в Киевский университет. Специализацией он выбрал анатомию — науку о человеческом организме. После учебы Лука собирался стать земским врачом, но получилось все по-другому. Как раз в это время Россия вступает в войну с Японией. Луке приходится отправиться на Дальний Восток, но уже в качестве хирурга.

Начало служения Богу

Луке не прививали с детства многочисленных религиозных взглядов. Отец его был католиком, а мать православной. Как он сам высказывался, большую религиозную тягу получил скорее от папы, чем мамы. Первый же религиозный опыт пришел к нему во время работы врачом на Дальнем Востоке. Во время одного из разговоров о Боге с неверующими людьми он получил приглашение стать священнослужителем. Войно уже через два дня стал дьяконом, а через неделю иереем. Но в то же время, несмотря на деятельность священника, Лука не закончил оперировать и всячески помогать людям в медицинском плане.

В 1923 году Лука принял монашеский постриг. Если говорить официальным языком, то именно после этого он взял себе церковное имя, по которому его знают большинство православных, — Лука Святитель.

Но, увы, после монашеского пострига Лука не смог продолжить свою деятельность. Через несколько месяцев в связи с военными действиями Луку арестовали, заявив, что он шпион.

Аресты и ссылки

Житие Святителя Луки наполнено сложностями и перипетиями судьбы. После того как его объявили шпионом, была ссылка в Туруханский край. Но несмотря на тяжелые условия, Лука не отрекся от своего истинного предназначения и продолжил всячески помогать людям. В это время он не только возрастает по церковной иерархии, но и лечит, оперирует.

Лишь в 1926 голу Лука снова возвращается к привычному ритму жизни — он прибывает в Ташкент. Сначала его назначают епископом в Рыльске, а затем переводят в Ельц. Но мирная жизнь не продлилась долго. Каток сталинской репрессии прошелся и по Луке. Обвинение, которое было предъявлено ему, — это создание контрреволюционной церкви. Под давлением, тяжелыми пытками и голодовками Святитель вынужден был сознаться в этом.

Возвращение на родину

В Крыму Лука оказался только в 1946 году. Тут же он и служил церкви, и вернулся к своей медицинской детальности — стал консультантом симферопольского военного госпиталя. Но в 1955 году он полностью ослеп, что заставило его оставить медицину навсегда. С 1957 года начинает диктовку своих дневников, благодаря которым удалось восстановить жизнеописание Луки.

Борьба с ересью и сектанством

Святитель Лука постоянно занимался борьбой с ересью и сектантством. Это можно проследить и по описанию происходивших тогда событий (к примеру, архиепископ отдельно отмечал заслуги Луки на этом поприще), и в самих жизнеописаниях.

Лука не использовал крайние меры для убеждения. Влияние Луки на человека была посредственным, мягким. Однако именно это имело потрясающий эффект, так как к истинной вере тогда люди приходили самостоятельно.

Врачебная деятельность

Изначально Лука поступил в Киевский университет и окончил его с отличием. Специализация анатомия позволила ему работать с различными отраслями медицинского знания. Проявил он себя как хирург, анестезиолог (хотя в те времена и не существовало современных методик). Он занимался лечением различных болезней не только в качестве врача, который принимает в кабинете, но и как полевой медик.

Лука работал во времена войны, он помогал людям как хирург. После перевода в Симферополь Лука помогал как консультант в военном госпитале. Но такая большая загруженность не мешала ему принимать людей дома — к нему выстраивались огромные очереди страждущих. Оставил медицину Лука только после полной потери зрения. Но и после Лука вспоминает с радостью о том, что успел стольким помочь людям, об этом можно прочесть в его биографии.

Смерть и канонизация

Умер Лука в 1961 году в день Всех святых. На его надгробии высечена надпись: «Архиепископ Лука Войно-Ясенский, доктор медицины, профессор хирургии, лауреат». Похоронен в Симферополе. Канонизация Луки произошла в конце 1995 гола. Тогда его мощи переносят в Свято-Троицкий собор. Но до сих пор могила в крымском Симферополе почитается верующими.

О чем просят

К Святителю обращаются с различными просьбами.

Благословление для родителей

Лука помогает практически всем, но сфера его деятельности, прежде всего, связана с медицинской областью. Если родители уже взрослые, испытывают трудности со здоровьем, то дети могут попросить Святителя Луку о выздоровлении или облегчении мук, которые они испытывают. Молитва Луке:

«О всеблаженный исповедник и святитель Божий отче наш Луко. В умилении сердец наших, мысленно припадаем ко святым твоим мощам, и как отца нашего просим услышать нас грешных, и молитву нашу принести ко Престолу Божьему. Моли его утвердить нас в вере и благочестии, пастырям, коим вверено спасение душ людских, даровать усердие и мудрость, и каждому ниспослать то, что послужит ему во благо на путях этой временной и быстротечной жизни.

Особо же молим тебя испросить у Господа нам, нашим близким и всем прочим Его чадам избавления от недугов и горьких болезней. Приклонив слух Свой ко всемилостивому твоему ходатайству, да ниспошлёт он облегчение всем больным, и поднимет их со одра страданий.

О, святитель Божий, отче Луко. Подай нам свое архипастырское благословение, и, хранимые твоим молитвенным ходатайством, избавимся от козней лукавого, избежим взаимной вражды, расколов и жизненных нестроений. Наставь нас на путь праведных, и моли о нас всесильного Бога. Да, сподобимся в жизни вечной славить вместе с тобой Единосущную и Нераздельную Троицу – Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

В сложные моменты жизни

В сложные моменты жизни не лишним будет обратиться и к Луке, особенно если проблемы связаны со здоровьем. При этом молитву желательно читать не только самому человеку, но и его родственникам (икона должна прилагаться).

Читайте также:  Икона «Спорительница хлебов» в чем помогает и как молиться

О здоровье детей

Самая сильная защита для ребенка — это молитва, произнесенная его матерью Луке. Для того чтобы молитва начала действовать быстрей, нужно поставить около больного ребенка свечу у изголовья, поставить за ним образ святого. После этого каждый вечер читается молитва Луке.

Счастье в личной жизни

Счастье в личной жизни может быть разное: кто-то хочет выйти замуж, другие родить ребенка, а третьи — избавиться от проблем со свекровью. Разницы нет, ведь Лука поможет каждому. Главное — грамотно просить его об этом. Для начала необходимо пройти обряд отпущения грехов. После этого нельзя не только прибегать к вредным привычкам, но и максимально сделать смиренной свою жизнь. Молитва читается каждый день до сорока раз перед иконой Луки.

Перед операцией

Перед операцией всегда возникают сомнения и страхи, ведь это рискованная ситуация, даже если есть гарантии успеха. Молятся в этой ситуации Луке, при этом важно:

 • перед операцией помолиться, поставить три свечи за здравие (если это не может делать больной, то делает его ближайший родственник);
 • три дня соблюдать строгий церковной пост, если это разрешается медицинской практикой;
 • повторить молитву Луке три дня перед операцией по сорок раз.

Если сам больной слаб и не может произносить молитву Луке, то это могут выполнить за него родственники.

Исцеление

Молитву Луке можно произносить и в домашних условиях. Потребуется зажечь 12 церковных свечей, поставить в середину стакан со святой водой. Необходимо перед каждым прочтением молитвы креститься и отпивать глоток воды. Читают до полного исцеления от болезни.

Где находятся хранятся мощи

Мощи святого находятся в разных городах.

Симферополь

Женский монастырь Свято-Троицкий в Симферополе хранит мощи Луки. Прикоснуться к ним съезжаются сотни паломников со всего мира. Находится на улице Одесской.

Москва

В столице есть храм Святителя Луки. Находится на улице Белореченской.

Как правильно прикладываться к мощам

Поклонение проводят после разговора около иконы со Святителем Лукой. Перед прикладыванием к мощам проводят два поясных поклона, при этом нужно креститься. Потом — один поклон. Проводится прикладывание (но нельзя целовать святого в лик).

Реальные примеры чудес

Симферопольский свт. Лука отличился многими совершенными чудесами. Среди них известные связаны с:

 • исцелением от онкологических заболеваний;
 • быстрым заживлением ран;
 • спасением от хронических болезней.

Принимал Лука и много детей. В жизнеописаниях говорится, что ребята никогда не убегали, а выполняли все поручения Святителя.

Иконография

На иконе Лука изображен со взглядом, который познал много горечи и страдания. Как только в доме кто-то заболевает, то вешают эту икону. При этом желательно поместить около нее 12 свечей и ежедневно молиться.

Тексты на русском языке

Пользуются следующими текстами.

Молитвы

«О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление. Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Тропарь, кондак, величание

«Возвестителю пути спасительного, / исповедниче и архипастырю Крымския земли, / истинный хранителю отеческих преданий, / столпе непоколебимый, Православия наставниче, / врачу богомудрый, святителю Луко, / Христа Спаса непрестанно моли / веру непоколебиму православным даровати // и спасение, и велию милость.

Якоже звезда всесветлая, добродетельми сияющи, / был еси святителю, / душу же равноангельну сотворил еси, / сего ради святительства саном почтен был еси, / и во изгнании же от безбожных много пострадал еси / и непоколебим верою пребыв, / врачебною мудростию многия исцелил еси. / Темже ныне честное тело твое, от земных недр обретенное дивно, / Господь прослави, / да вси вернии вопием ти: / радуйся, отче святителю Луко, / земли Крымския похвало и утверждение».

Канон

Канон исповеднику Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому состоит из девяти песней.

Акафист

Акафист Луке читается для того, чтобы он помог при разрешении каких-то дел, особенно связанных с медициной. Произносится после проведения обряда очищения.

К Луке обращаются с чистым сердцем и добрыми помыслами. Допустимо просить и о другом человеке, например, больном отце или муже.

Святитель ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ, архиепископ Крымский (†1961)

Архиепископ Лука (в миру Валентин Фе́ликсович Во́йно-Ясене́цкий) — профессор медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви; с 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский. Был одним из самых крупных теоретиков и практиков гнойной хирургии, за учебник по которой был в 1946 году удостоен Сталинской премии (была передана Владыкой детям-сиротам). Теоретические и практические открытия Войно-Ясенецкого спасли в годы Отечественной войны жизнь буквально сотен и сотен тысяч русских солдат и офицеров.

Архиепископ Лука стал жертвой политических репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. В августе того же года канонизирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля 1877 года в Керчи в семье провизора Феликса Станиславовича и его супруги Марии Дмитриевны и принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему польскому дворянскому роду. Дед жил в курной избе, ходил в лаптях, правда, имел мельницу. Отец его был ревностным католиком, мать – православной. По законам Российской империи дети в подобных семьях должны были воспитываться в православной вере. Мать занималась благотворительностью, творила добрые дела. Однажды она принесла в храм блюдо с кутьей и после панихиды случайно оказалась свидетельницей дележа ее приношения, после этого она больше никогда не переступала порога церкви.

По воспоминаниям святителя, свою религиозность он унаследовал от очень благочестивого отца. На формирование его православных взглядов оказала огромное влияние Киево-Печерская Лавра. Одно время он увлекся идеями толстовства, спал на полу на ковре и ездил за город косить рожь вместе с крестьянами, но прочитав внимательно книжку Л. Толстого “В чем моя вера?”, он сумел разобраться в том, что толстовство – издевательство над православием, а сам Толстой – еретик.

В 1889 году семья переехала в Киев, где Валентин окончил гимназию и художественную школу. После окончания гимназии стал перед выбором жизненного пути между медициной и рисованием. Подал документы в Академию Художеств, но, поколебавшись, решил выбрать медицину как более полезную обществу. В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета и «из неудавшегося художника стал художником в анатомии и хирургии». После блестяще сданных выпускных экзаменов удивил всех, заявив, что станет земским «мужицким» доктором.

В 1904 году в составе Киевского медицинского госпиталя Красного Креста отправился на Русско-Японскую войну, где получил большую практику, делая крупные операции на костях, суставах и черепе. Многие раны на третий-пятый день покрывались гноем, а на медицинском факультете отсутствовали даже понятия гнойной хирургии, обезболивания и анестезиологии.

В 1904 году он женится на сестре милосердия Анне Васильевне Ланской, которую называли «святой сестрой» за доброту, кротость и глубокую веру в Бога. Она дала обет безбрачия, но Валентин сумел добиться её расположения и она нарушила этот обет. В ночь перед венчанием во время молитвы ей показалось, что Христос на иконе отвернулся от нее. За нарушение обета Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью.

1.JPG” />С 1905 по 1917 гг. работал земским врачом в больницах Симбирской, Курской, Саратовской и Владимирской губернии и проходил практику в Московских клиниках. За это время он сделал множество операций на мозге, органах зрения, сердце, желудке, кишечнике, желчных путях, почках, позвоночнике, суставах и т.д. и внес много нового в технику операций. В 1908 году он приезжает в Москву и становится экстерном хирургической клиники профессора П. И. Дьяконова.

В 1915 году в Петрограде вышла книга Войно-Ясенецкого “Региональная анестезия”, в которой Войно-Ясенецкий обобщил результаты исследований и свой богатейший хирургический опыт. Он предложил новый совершенный метод местной анестезии – прервать проводимость нервов, по которым передается болевая чувствительность. Годом позже он защитил свою монографию «Региональная анестезия» как диссертацию и получил степень доктора медицины. Его оппонент известный хирург Мартынов сказал: “когда я читал Вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее”. За эту работу Варшавский университет присудил ему премию имени Хойнацкого.

Чтобы содержать семью, он вернулся к практической хирургии. В Переславле-Залесском одним из первых в России он делал сложнейшие операции не только на желчных путях, почках, желудке, кишечнике, но даже на сердце и мозге. Прекрасно владея техникой глазных операций, он многим слепым возвращал зрение.

1917 год был переломным не только для страны, но и лично для Валентина Феликсовича. Заболела туберкулезом его жена Анна и семья переехала в Ташкент, где ему предложили должность главного врача городской больницы. В 1919 г. жена скончалась от туберкулеза, оставив четверых детей: Михаила, Елену, Алексея и Валентина. Когда Валентин читал Псалтирь над гробом жены, его поразили слова 112 псалма: «И неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях». Он расценил это как указание Божие на операционную сестру Софию Сергеевну Белецкую, о которой он знал только то, что она недавно похоронила мужа и была неплодной, то есть бездетной, и на которую он может возложить заботы о своих детях и их воспитании. Едва дождавшись утра, он пошел к Софье Сергеевне «с Божьим повелением ввести ее в свой дом матерью, радующеюся о детях». Она с радостью согласилась и стала матерью четырем детям Валентина Феликсовича, избравшего после кончины жены путь служения Церкви.

Валентин Войно-Ясенецкий был одним из инициаторов организации Ташкентского университета и с 1920 г. избран профессором топографической анатомии и оперативной хирургии этого университета. Хирургическое искусство, а с ним и известность проф. Войно-Ясенецкого все возрастали.

Сам он все больше находил утешение в вере. Посещал местное православное религиозное общество, изучал богословие. Как-то «неожиданно для всех, прежде чем начать операцию, Войно-Ясенецкий перекрестился, перекрестил ассистента, операционную сестру и больного. Однажды после крестного знамения больной — по национальности татарин — сказал хирургу: „Я ведь мусульманин. Зачем же Вы меня крестите?“ Последовал ответ: „Хоть религии разные, а Бог один. Под Богом все едины“».

Однажды он выступил на епархиальном съезде “по одному очень важному вопросу с большой горячей речью”. После съезда Ташкентский епископ Иннокентий (Пустынский) сказал ему: “Доктор, вам нужно быть священником”. “У меня не было и мыслей о священстве, – вспоминал Владыка Лука, – но слова Преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами, и минуты не размышляя: “Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!”

Вопрос о рукоположении был решен так быстро, что ему даже не успели сшить подрясник.

7 февраля 1921 г. был рукоположен во диакона, 15 февраля – во иерея и назначен младшим священником Ташкентского кафедрального собора, оставаясь и профессором университета. В священном сане он не перестает оперировать и читать лекции.

Волна обновленчества 1923 года доходит и до Ташкента. И в то время, когда обновленцы ждали прибытия в Ташкент «своего» епископа, в городе вдруг объявился местный епископ, верный сторонник Патриарха Тихона.

Им стал в 1923 году святитель Лука Войно-Ясенецкий. В мае 1923 г. он принял монашество в собственной спальне с именем в честь св. апостола и евангелиста Луки, который, как известно, был не только апостол, но и врач, и художник. А вскоре был хиротонисан тайно во епископа Ташкентского и Туркестанского.

Через 10 дней после хиротонии он был арестован как сторонник Патриарха Тихона. Ему предъявили нелепое обвинение: сношения с оренбургскими контрреволюционными казаками и связь с англичанами.

Войно-Ясенецкий в ссылке

В тюрьме ташкентского ГПУ он закончил свой, впоследствии ставший знаменитым, труд “Очерки гнойной хирургии”. На заглавном листе владыка написал: «Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии».

Так исполнилось таинственное Божие предсказание об этой книге, которое он получил еще в Переславле-Залесском несколько лет назад. Он услышал тогда: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

“Пожалуй, нет другой такой книги, – писал кандидат медицинских наук В.А. Поляков, – которая была бы написана с таким литературным мастерством, с таким знанием хирургического дела, с такой любовью к страдавшему человеку”.

Несмотря на создание великого, фундаментального труда последовало заключение владыки в Таганскую тюрьму в Москве. Из Москвы св. Луку отправили в Сибирь. Тогда-то впервые у епископа Луки сильно прихватило сердце.

Сосланный на Енисей, 47-летний епископ опять едет в поезде по дороге, по которой в 1904 году ехал в Забайкалье совсем молодым хирургом…

Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск… Затем, в лютую январскую стужу заключенных повезли на санях за 400 километров от Красноярска — в Енисейск, а потом еще далее — в глухую деревню Хая в восемь домов, в Туруханск… Иначе как преднамеренным убийством это назвать было нельзя, и свое спасение в пути за полторы тысячи верст в открытых санях на жестоком морозе он позднее объяснял так: «В пути по замерзшему Енисею в сильные морозы я почти реально ощущал, что со мной — Сам Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня»…

В Енисейске прибытие врача-епископа произвело сенсацию. Восхищение им достигло апогея, когда он сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым маленьким мальчикам-братьям и сделал их зрячими.

Дети епископа Луки в полной мере заплатили за «поповство» отца. Сразу после первого ареста их выгнали из квартиры. Потом от них будут требовать отречься от отца, будут исключать из института, «травить» на работе и на службе, клеймо политической неблагонадежности будет преследовать их много лет… Его сыновья пошли по стопам отца, избрав медицину, но никто из четверых не разделил его страстной веры в Христа.

В 1930 году последовал второй арест и вторая, трехлетняя ссылка, после возвращения из которой он ослеп на один глаз, а за ней и третья — в 1937-м, когда начался наиболее страшный для Святой Церкви период, унесший жизни многих-многих верных священнослужителей. Впервые владыка узнал, что такое пытки, допрос конвейером, когда сутками следователи сменяли друг друга, били ногами, кричали озверело.

Начались галлюцинации: желтые цыплята бежали по полу, внизу, в огромной впадине виделся город, ярко залитый светом фонарей, по спине ползли змеи. Но пережитые епископом Лукой скорби нисколько не подавили его, но, напротив, утвердили и закалили его душу. Владыка дважды в день вставал на колени, обратившись к востоку, и молился, не замечая ничего вокруг себя. В камере, до отказа наполненной измученными, озлобленными людьми, неожиданно становилось тихо. Его опять сослали в Сибирь, на сто десятый километр от Красноярска.

Начало Второй мировой войны застало 64-летнего епископа Луку Войно-Ясенецкого в третьей ссылке. Он отправляет телеграмму Калинину, в которой пишет: «являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где мне будет доверено… По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».

Его назначают консультантом всех госпиталей Красноярского края — на тысячи километров не было специалиста более необходимого и более квалифицированного. Подвижнический труд архиепископа Луки был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Сталинской премией Первой степени за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений.

Слава архиепископа Луки становилась всемирной. Его фотографии в архиерейском облачении передавались по каналам ТАСС за рубеж. Владыку все это радовало лишь с одной точки зрения. Свою научную деятельность, публикации книг и статей он рассматривал как средство поднятия авторитета Церкви.

В мае 1946 года владыка был переведен на должность архиепископа Симферопольского и Крымского. Студенческая молодежь отправилась встречать его на вокзал с цветами.

Перед этим он какое-то время послужил в Тамбове. Там с ним произошла такая история. Одна женщина-вдова стояла возле церкви, когда владыка шел на службу. «Почему ты, сестра, стоишь такая грустная?» – спросил владыка. А она ему: «У меня пятеро детей маленьких, а домик совсем развалился». После службы повел он вдову к себе домой и дал денег на постройку дома.

Примерно в то же время ему окончательно запретили выступать на медицинских съездах в архиерейском облачении. И его выступления прекратились. Он все отчетливее понимал, что совмещать архиерейское и врачебное служение становится все труднее. Его медицинская практика стала сокращаться.

В Крыму владыку ждала суровая борьба с властями, которые в 50-е годы одну за другой закрывали церкви. Одновременно развивалась его слепота. Кто не знал об этом, не мог бы и подумать, что совершающий Божественную литургию архипастырь слеп на оба глаза. Он осторожно благословлял Святые Дары при их пресуществлении, не задевая их ни рукой, ни облачением. Все тайные молитвы владыка читал на память.

Жил он, как всегда, в бедности. Всякий раз, как племянница Вера предлагала сшить новую рясу, она слышала в ответ: «Латай, латай, Вера, бедных много».

В то же время секретарь епархии вел длинные списки нуждающихся. В конце каждого месяца по этим спискам рассылались тридцать-сорок почтовых переводов. Обед на архиерейской кухне готовился на пятнадцать-двадцать человек. Приходило много голодных детей, одиноких старых женщин, бедняков, лишенных средств к существованию.

Крымчане очень любили своего владыку. Как-то в начале 1951 года архиепископ Лука вернулся самолетом из Москвы в Симферополь. В результате какого-то недоразумения на аэродроме никто его не встретил. Полуслепой владыка растерянно стоял перед зданием аэропорта, не зная, как добраться до дома. Горожане узнали его, помогли сесть в автобус. Но когда архиепископ Лука собрался выходить на своей остановке, по просьбе пассажиров шофер свернул с маршрута и, проехав три лишних квартала, остановил автобус у самого крыльца дома на Госпитальной. Владыка вышел из автобуса под аплодисменты тех, кто едва ли часто ходил в храм.

Ослепший архипастырь также продолжал управлять Симферопольской епархией в течение трех лет и иногда принимать больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами. Практическую врачебную деятельность он оставил еще в 1946 году, но продолжал помогать больным советами. Епархией же управлял до самого конца с помощью доверенных лиц. В последние годы своей жизни он только слушал, что ему читают и диктовал свои работы и письма.

Он был автором 55 научных трудов по хирургии и анатомии, а также, 12 толстых томов проповедей.

Скончался Владыка 11 июня 1961 года в День Всех Святых, в земле Российской просиявших, и был похоронен на церковном кладбище при Всехсвятском храме Симферополя. Несмотря на запрет властей, его провожал весь город. Улицы были забиты, прекратилось абсолютно все движение. До самого кладбища путь был усыпан розами.

Могила Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в Симферополе

В 1996 г. были обретены нетленными его честные мощи, которые покоятся ныне в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви он был причислен к лику святых как святитель и исповедник.

Рака с мощами св.Луки Войно-Ясенецкого в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя

Тропарь, глас 1
Возвестителю пути спасительного, исповедниче и архипастырю Крымския земли, истинный хранителю отеческих преданий, столпе непоколебимый, Православия наставниче, врачу богомудрый, святителю Луко, Христа Спаса непрестанно моли веру непоколебиму православным даровати и спасение, и велию милость.

Кондак, глас 1
Якоже звезда всесветлая, добродетельми сияющи, был еси святителю, душу же равноангельну сотворил, сего ради святительства саном почется, во изгнании же от безбожных много пострадал и непоколебим верою пребыв, врачебною мудростию многия исцелил еси. Темже ныне честное тело твое от земленных недр обретенное дивно Господь прослави, да вси вернии вопием ти: радуйся, отче святителю Луко, земли Крымстей похвало и утверждение.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому
О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к Милостивому и Человеколюбивому Богу. Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию, еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего, да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадам в страхе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление. Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукавого и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь, ведущий в селения праведных, и моли о нас всесильнаго Бога, да в вечней жизни сподобимся c тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитву составил протоиерей Георгий СЕВЕРИН,
настоятель храма Трех Святителей г. Симферополя

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Читайте также:  Павел Фивейский
Святитель Лука Крымский

Святитель Лука
имя в мируВалентин Феликсович Войно-Ясенецкий
родился27 апреля (9 мая) 1877, Керчь
умер11 июня 1961, Симферополь)
почитаетсяв Русской Православной Церкви
прославленв 2000 году
в ликесвятителей, исповедников

Содержание

Биография

Родился 27 апреля (9 мая) 1877 года в Керчи, в семье провизора Феликса Станиславовича Войно. Последний происходил из обедневшего польского дворянского рода, был набожным римо-католиком.

После окончания гимназии и Киевского художественного училища учился живописи в Мюнхене в частной школе профессора Книрра. Некоторое время увлекался толстовством.

В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета. По окончании его в годы Русско-японской войны работал хирургом в составе медицинского отряда Красного Креста в военном госпитале в Чите, где женился на медсестре Киевского военного госпиталя Анне Васильевне Ланской — дочери управляющего поместьем на Украине. Работал хирургом в г. Ардатов Симбирской губернии, в с. Верхний Любаж Фатежского уезда Курской области, в городке Фатеж, в Институте топографической анатомии г. Москвы.

В 1915 году издал в Санкт-Петербурге книгу «Регионарная анестезия» с собственными иллюстрациями. В 1916 году защитил её как диссертацию и получил степень доктора медицины.

Продолжил практическую хирургию в селе Романовка Саратовской области, а затем в Переславль-Залесском.

С марта 1917 года — главный врач городской больницы Ташкента.

В Сретение (15 февраля) 1921 года был рукоположен в диакона, а чрез неделю — в пресвитера епископом Туркестанским Иннокентием (Пустынским). Летом 1921 года ему пришлось публично выступить в суде, защищая профессора Ситковского и его коллег от выдвинутого властями обвинения во «вредительстве» [1] .

Весной 1923 года в Туркестанской епархии бо́льшая часть духовенства и храмов признали власть обновленческого Синода (епархия перешла под управление обновленческого епископа Николая (Коблова)); архиепископ Иннокентий после ареста ряда «староцерковных» священнослужителей самовольно покинул епархию. В мае 1923 года протоиерей Валентин Войно-Ясенецкий был тайно в своей спальне пострижен в монашество ссыльным епископом Андреем (Ухтомским), имевшим благословение от Патриарха Тихона самому избирать кандидатов для епископской хиротонии, с именем святого апостола Луки.

31 мая 1923 года, по поручению епископа Андрея (Ухтомского), будучи лишь иеромонахом был тайно рукоположен во епископа в Пенджикенте двумя ссыльным епископами: Болховским Даниилом (Троицким) и Суздальским Василием (Зуммером); спустя неделю был арестован. Прошёл по этапу Ташкент — Москва — Енисейск — Туруханск — деревня Плахино (между Игаркой и Дудинкой). В январе 1926-го вернулся в Ташкент. 6 мая 1930 года был снова арестован и этапирован в Архангельск. Освобождён в мае 1933 года.

Осенью 1934 года издал монографию «Очерки гнойной хирургии», которая приобрела мировую известность. Несколько лет профессор Войно-Ясенецкий возглавлял главную операционную в Институте неотложной помощи Ташкента. 24 июля 1937 года арестован в третий раз. С марта 1940-го работает хирургом в ссылке в Большой Мурте, что в 110 километрах от Красноярска. С октября 1941 года — консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя (в красноярской школе № 10, где располагался один из госпиталей, в 2005 году открыт музей). Осенью 1942-го возведён в сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру. В конце 1943-го публикует второе издание «Очерков гнойной хирургии», а в 1944 году — монографию «О течении хронической эмпиемы и хондратах» и книгу «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов». С февраля 1944-го архиепископ Лука возглавляет Тамбовскую кафедру. В феврале 1945-го награждён патриархом Алексием I правом ношения на клобуке бриллиантового креста. Пишет книгу «Дух, душа и тело» (впервые опубликована в издательстве «Жизнь с Богом», Брюссель, 1978). С мая 1946-го возглавил Крымскую кафедру в Симферополе. За книгу «Очерки гнойной хирургии» в 1946 году удостоен Сталинской премии.

В 1955-м ослеп полностью. В 1957 году диктует мемуары. В постсоветское время вышла автобиографическая книга «Я полюбил страдание…» Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.

22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука определением Синода Украинской Православной Церкви причислен к лику местночтимых святых. Канонизирован как местночтимый святой Красноярской епархией РПЦ. В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. В 2000 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен как исповедник (святой) в сонме новомучеников и исповедников Российских. Почитается как святой другими поместными Церквями, в частности, Греческой Православной Церковью.

Память о архиепископе Луке

Москва: В Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева открыт храм Святителя Луки

Санкт-Петербург: СПб ГУЗ «Клиническая больница имени Святителя Луки (Профессора медицины В. Ф. Войно-Ясенецкого)»

Красноярск: 15 ноября 2002 года архиепископу Луке установлен памятник в Красноярске. При Красноярской Государственной Медицинской академии открыт храм Святителя Луки

Петрозаводск: часовня во имя Святителя Симферопольского и Крымского Луки в Городской больнице скорой медицинской помощи.

Тамбов: 2-ая городская больница им. Святителя Луки.

Нижний Новгород: 26 марта 2007 года на рабочем совещании руководства НМА и Нижегородской епархии было озвучено решение построить возле медицинской академии храм и установить памятник архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому).

Памятник будет установлен на проспекте Гагарина возле здания Нижегородской медицинской академии к зиме 2007 года. Памятник выполнит нижегородский скульптор Иван Лукин [2] . Памятник изображает святителя-хирурга в архиерейском облачении, с книгой по хирургии в руках. Протоиерей Игорь Покровский сообщил, что в настоящее время макет памятника уже выполнен и одобрен владыкой Георгием и руководством медакадемии. Следующий этап работ — отливка памятника в бронзе.

Идея воздвигнуть храм, посвященный этому святому, принадлежит руководству академии. Строительство храма осуществится совместными усилиями Нижегородской епархии и Нижегородской медицинской академии. Храм будет однопрестольным, рассчитанным на сто человек [3] .

Сумы: 3 сентября 2005 года в украинском городе Сумы открыт храм во имя Святителя Луки. В храме есть уникальная святыня — архипастырский посох святителя.

Симферополь: памятник Святителю Луке.

Запорожье: В здании Запорожской областной клинической больницы открыт и действует храм во имя Святителя Луки, расположен в отделении нейрохирургии.

Труды

 • Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) «Дух, душа и тело» / Брюссель, изд-во «Жизнь с Богом», 1978
 • Войно-Ясенецкий В. Ф. (Архиепископ Лука) Очерки гнойной хирургии, [1] / М., Бином, 2006—720 с.
 • Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Я полюбил страдание… (автобиографические записки), (аудио-книга)
 • Аудио книги святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Литература

 1. Марущак Василий, протодиакон. Святитель-Хирург: Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). — М.: Даниловский благовестник, 2006. (Книга содержит отчётно-информационные доклады, внеочередные донесения, докладные записки, справки и характеристики уполномоченных Совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР по Крымской области с 26 ноября1946 года по 15 июня1961 год).

Примечания

Тогда во главе ташкентского ЧК стоял латыш Петерс, решивший сделать суд показательным. Профессор С. А. Масумов вспоминает о суде следующее: «Великолепно задуманный и отрежиссированный спектакль пошел насмарку, когда председательствующий вызвал в качестве эксперта профессора Войно-Ясенецкого:
— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
На самом деле святой Патриарх-исповедник Тихон, узнав о том, что профессор Войно-Ясенецкий принял священный сан, благословил ему продолжать заниматься хирургией. Отец Валентин не стал ничего объяснять Петерсу, а ответил:
— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей Вы, гражданин общественный обвинитель?
Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодисментами. Все симпатии были теперь на стороне священника-хирурга. Ему аплодировали и рабочие, и врачи. Следующий вопрос по расчетам Петерса должен был изменить настроение рабочей аудитории:
— Как это Вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве Вы его видели, своего Бога?
— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
Колокольчик председателя потонул в долго не смолкавшем хохоте всего зала. „Дело врачей“ с треском провалилось.».
Цитируется по книге: «Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Автобиография. „Я полюбил стадание. “». Москва, 2006. с. 40 — 43.

Ссылки

 • Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — статья на сайте Переславль. Инфо
 • Лука (Войно-Ясенецкий), св. На сайте Русское Православие
 • Об архиепископе Луке на сайте Красноярской Епархии РПЦ

Wikimedia Foundation . 2010 .

 • Святитель Кирилл
 • Святитель Матфей

Смотреть что такое “Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)” в других словарях:

Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ — Святитель Лука Крымский Святитель Лука имя в миру Валентин Феликсович Войно Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877, Керчь умер … Википедия

Лука (Войно-Ясенецкий) — У этого термина существуют и другие значения, см. Лука. Архиепископ Лука … Википедия

Войно-Ясенецкий — Святитель Лука Крымский Святитель Лука имя в миру Валентин Феликсович Войно Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877, Керчь умер … Википедия

Войно-Ясенецкий, Валентин Федорович — (архиепископ Лука; 27.04.1877 11.06.1961) мыслитель, священник, врач; д р мед. наук, проф. Род. в г. Керчь, в семье аптекаря. Воспитывался в православной вере. Молодость его прошла в Киеве. Решив заниматься только тем, что “полезно для… … Большая биографическая энциклопедия

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий — Святитель Лука Крымский Святитель Лука имя в миру Валентин Феликсович Войно Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877, Керчь умер … Википедия

Доктор Войно-Ясенецкий — «Доктор Войно Ясенецкий Святитель Лука» один из пяти[1] передвижных консультационно диагностических центров ОАО «РЖД» на базе поезда («поликлиника на колесах»). Назван в честь русского хирурга и святого православной церкви святителя Луки… … Википедия

Войно-Яснецкий, Валентин Феликсович — Святитель Лука Крымский Святитель Лука имя в миру Валентин Феликсович Войно Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877, Керчь умер … Википедия

Войно-Яснецкий Валентин Феликсович — Святитель Лука Крымский Святитель Лука имя в миру Валентин Феликсович Войно Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877, Керчь умер … Википедия

Войно-Яснецкий — Святитель Лука Крымский Святитель Лука имя в миру Валентин Феликсович Войно Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877, Керчь умер … Википедия

Лука Крымский — Святитель Лука Крымский Святитель Лука имя в миру Валентин Феликсович Войно Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877, Керчь умер … Википедия

Житие святителя Луки Архиепископа Симферопольского и Крымского

Жизнь Луки Симферопольского и Крымского наполнена постоянным желанием помочь людям физически. духовно. Врачеватель тела и души человеческой Святой Лука, хирург Войно — Ясенецкий, высказывался о себе как о «скальпеле в руках Божих». Тысячи людей получили исцеление через руки и молитвы Крымского исповедника.

Он оставил после себя целую плеяду верующих профессионалов — лекарей, проводящих операции с Господней молитвой.

Жизнеописание Святого Луки Крымского

Житие святого Луки Крымского является ярким примером верного служения Богу и людям как при жизни, так и после смерти.

1877 год, Керчь, Крым. Здесь в семье польского дворянина Феликса Войно-Ясенецкого родился третий ребенок, сын Валентин.

Ясенецкие жили по христианским канонам, делали все для всестороннего развития детей и воспитания их в вере.

Маленький Валентин проявлял талант, как художник, повзрослев, решил стать студентом художественной академии Санкт — Петербурга.

Всего один стих из Библии, Евангелия Мат.9:37, где сказано, что «жатва созрела, а деятелей не хватает», перевернул жизнь Валентина.

Читайте о святом:

Молодой человек решает посвятить себя людям, чтобы облегчать их физические страдания, он становится студентом Киевского медицинского института.

Важно! 1903 год подарил миру уникального врача.

Молодые годы доктора Войно —Ясенецкого

После окончания института молодой доктор женился и начал свою лечебную практику, переезжая от запада до востока России.

Долгое время вспоминали чудесного целителя жители Симбирского, Саратовского, Курского края.

Доктор Валентин постоянно оперирует, экспериментирует, ищет научные подходы к лечению тяжелых больных. По его методике общий наркоз в некоторых случаях заменяется местным.

Местная анестезия стала темой докторской диссертации Войно-Ясенецкого, которую он защитил в 1916 году. Теперь все внимание доктора медицины приковано к гнойной хирургии.

В возрасте 40 лет Валентин Феликсович стал главврачом больницы города Ташкента. Помимо врачебной деятельности, доктор постоянно принимал участие в дискуссиях, опровергая атеизм.

После смерти супруги, скончавшейся от туберкулеза, Валентин Ясенецкий поручает воспитание детей своей операционной сестре, а сам полностью отдается медицине и проповедованию Слова Божьего.

Начало служения

После одного из диспутов с атеистами доктор Войно получил предложение стать священником, которое принял с готовностью служить Богу и людям. Его продвижение по церковной линии было стремительным.

Через несколько дней после соглашения Валентина Войно-Ясенецкого рукоположили в дьяконы, через 7 дней он стал иереем.

Все воскресенья Валентин Феликсович проводил, проповедуя, на протяжении недели лечил людей, оперировал, читал лекции, приходя на них в рясе.

1923 год доктор Войно-Ясенецкий встретил в сане епископа, приняв монаший постриг. Это было начало жития Святого Луки Крымского.

Под строгим покровом тайны иерей был рукоположен совершать церковные таинства.

Сразу после этого отец Валентин был арестован как английский шпион.

Репрессии и гонения

Шли тридцатые годы 20 столетия. Войно-Ясенецкого отправили как ссыльного в Туруханский край.

Ужасные условия не помешали святому отцу-врачу спасать нуждающихся, лечить, делать операции и возрастать в церковной иерархии.

Никакие запреты не действовали на решение доктора помогать людям. Его переводят по этапу на самый север, потом снова Туруханск.

1926 год, известный врач — священник возвращается в Ташкент.

По милостивому благословению митрополита Сергия святитель Лука служит викарным епископом в Рыльске, затем Ельце.

Дальше произошло событие, о котором владыка Валентин будет жалеть всю свою оставшуюся жизнь.

Отклонив предложение возглавить кафедру в Ижевске, святой отец решил уйти на покой, попросив на это благословение. Это решение будет всю жизнь мучить Валентина Феликсовича, ибо он служение людям поставил выше служения Бога.

До 1930 года Валентин Войно спокойно работал, как хирург и преподаватель медицинского факультета, пока не случился совершенно непредсказуемый случай.

У его коллеги, профессора Михайловского, умер сын, которого отец решил оживить, перелив кровь живого человека. Опыт не удался, профессор покончил с собой.

Отче Лука, который проповедовал в церкви Святого Сергия, дал разрешение похоронить коллегу, страдавшего психическими расстройствами, по церковным погребальным обрядам.

Советские власти обвинили профессора Войно в противодействии материализму, якобы он помешал воскрешению из-за религиозного фанатизма.

Снова тюрьма. Постоянные допросы, нечеловеческие условия, душный карцер окончательно подорвали здоровье владыки. Протестуя, отец Валентин объявил голодовку, прекратить которую его уговорили обманным путем. После чего доктор Войно был отправлен в ссылку на 3 года.

До 1933 года он работает в архангельской больнице на севере, где у Валентина Феликсовича обнаружили опухоль, отправили оперироваться в Ленинград. Здесь во время проповеди Бог напомнил святому отцу его юношеские обеты.

Новые допросы ждали святителя после Ленинграда в Москве. Власти всячески старались уговорить чудесного доктора отказаться от сана, на что получили твердый отказ.

Святой отче продолжил свои научные исследования, работая после ссылки в Ташкенте.

Важно! 1934 год подарил миру труд многих лет, «Очерках гнойной медицины», ставший классикой медицины.

«… мои „Очерки гнойной хирургии“ были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличивали силу и значение моего исповедания в разгар антирелигиозной пропаганды», «Священный Синод… приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению, и возвел меня в сан архиепископа». В.Войно — Ясенецкий.

Ссылки, голодовки подорвали иммунитет владыки, работая на на юге, доктора сразила тропическая лихорадка, осложнение после нее — отслоение сетчатки глаз.

Невзирая на болезнь, Отец Валентин продолжает работать до 1937 года.

Сталинские репрессии и Великая Отечественная война

Верные служители церкви вместе с миллионами людьми подвергались репрессиям, учиненным по приказу Сталина. Не минула эта участь епископа Луку. Создание контрреволюционной церковной организации — таково обвинение было предъявлено святителю.

Жестокая пытка под названием «конвейер», когда 13 суток под ослепляющими глаза прожекторами велся круглосуточный допрос, последующая голодовка подорвали душевное состояние доктора, он оговорил себя, подписав обвинение.

1940 год епископ Войно-Ясенецкий встречает в Красноярском крае, где ему было разрешено оперировать, заниматься наукой.

Война 1941 года заставила руководство края назначить известного доктора главврачом военного госпиталя. Под его контролем находились все военные лечебные заведения Красноярского края.

Даже в военное время отец Валентин, будучи ссыльным, оставался верным Господу Богу, неся служение епископа. Митрополит Сергий, избранный на Соборе 1943 года патриархом, рукополагает святителя Луку в сан архиепископа.

При малейшем послаблении преследований за религию новый архиепископ, член постоянного Синода, начинает активно проповедовать Слово Божье.

1944 год, по приказу военного времени вместе с госпиталем главный врач переезжает в Тамбов, продолжая медицинскую деятельность, работая над публикациями трудов по медицине, богословию.

Последние года жизни святителя

Архипастырская деятельность архиепископа отмечена наградой — бриллиантовым крестом, который носится на клобуке.

За патриотизм, проявленный во время войны, Валентин Войно-Ясенецкий награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.».

Его труды «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов», «Очерки по гнойной хирургии» отмечены сталинской премией.

По окончании войны владыка Лука возглавил крымскую епархию, став архиепископом Симферопольским.

Главной задачей в своем служении святитель-доктор видел в любви к людям, он учил священников на собственном примере быть слугами Божьими, излучающими свет.

Болезнь сердца не позволила доктору стоять за операционным столом, но он продолжал консультации, не отказывал городским и сельским врачам, бесплатно консультируя по будним дням. Выходные дни архиепископ Симферопольский служил. Во время его проповедей Свято-Троицкий собор всегда был полон людьми.

По молитвам Святого Луки множество народа было исцелено сверхъестественной силой Божьей любви.

Еще молитвы об исцелении:

Полная слепота, постигшая архиепископа Симферопольского в 1956 году, не стала помехой для ведения Божественных литургий, проповедей, руководства епархией.

При стойком противостоянии владыки многие церкви этого края были спасены от закрытия.

Он умер 11 июня 1961 года, в день, когда православный мир отмечал день Всех Святых.

Важно! Житие святого Луки Крымского стало примером истинного служителя, отдавшего свою жизнь Богу.

Его похороны стали настоящим событием для Симферополя, всего края. Власти планировали тихо предать тело владыки земле, доставив его на кладбище по окольным путям.

Люди, благодарные любимому архиепископу, превратили его похороны в огромную демонстрацию. Три часа человеческий поток сопровождал тело владыки до места погребения. Люди порой ложились под колеса машин, чтобы не позволить им свернуть с центральной улицы.

На могиле святителя — доктора постоянно лежали живые цветы, приходящие помолиться люди получали ответы на свои проблемы, происходили исцеления.

Причисление к лику Святых

1995 г — Синодом Украинской Православной церкви архиепископ Лука причислен к лику Святых на поместном уровне.

1996 г. — Его прах был перенесен в Свято-Троицкий храм Симферополя. Святые мощи сберегаются в серебряной раке, серебро на которую пожертвовали греки, получившие исцеления после молитв владыки.

Юбилейный Архиерейский собор 2000г. причислил святителя Луку к лику Российских святых исповедников.

Благодарные жители Симферополя в память о чудесном священнике, лечащем душу и тело, установили памятник, назвали парк его именем. Дом архиерея Луки служит часовней. Здесь постоянно звучат прошения нуждающихся людей о помощи «Святой Лука, моли Господа о нас, грешных».

С 1996 года ежедневно, каждое утро Симферопольский Свято-Троицкий кафедральный собор оглашается чтением акафиста Святому Луке.

Неоценимое наследие святителя — врача, труды святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Святой Лука оставил после себя потомкам настоящий дар, свое литературное наследие.

 1. «Очерки гнойной хирургии» остаются классикой для всех поколений врачей.
 2. Книга «Я полюбил страдание» описывает нелегкий путь от призвания врача к сану архиепископа, она является автобиографической.
 3. Тома проповедей раскрывают суть Евангелия, показывая секреты Святой книги для простого православного человека. Проповедью «О постоянстве в молитве»
 4. Книга «Дух, душа и тело» является произведением, доказывающим связь между духовным состоянием человека, его состоянием тела. Профессор Валентин Войно-Ясенецкий доказывает на научном уровне, как с помощью молитвы достичь успокоения души, обрести физическое здоровье.
 5. В книге «О семье и воспитании детей» святой отец дает характеристику основы здоровой семьи, правильных отношений между мужем и женой, на основе Святого Писания. Он подводит читателя к богобоязненному воспитанию детей.

Важно! Святой Лука подчеркивает, что никакая самая усердная молитва не будет услышана Богом, без соблюдения заповедей Божьих, наполнения своего сердца любовью к людям.

Каждая книга, написанная архиепископом Лукой, является ключом, открывающим двери к великой силе Божьего исцеления через послушание, пост, молитву.

Чудеса и исцеления, дарованные Святителем — врачом

Людям, совершающим регулярные молитвы, святитель неоднократно являлся видением архиепископа или врача. Порой образ бывает настолько явным, что видевшие его люди, утверждают, что видели живого владыку.

 • Порой во сне больные испытывали состояние во время операции, а наутро на их теле были видны следы скальпеля. Об этом свидетельствовал грек, которому во сне была удалена межпозвоночная грыжа, наутро он обнаружил, что полностью здоров.
 • Оперирующие врачи, постоянно молящиеся перед операциями молитвой Святому Луке, утверждают, что во время особо сложных ситуаций, их руками руководит сверхъестественная сила.
 • По свидетельству жительницы Ливадии, ее сыну после аварии постоянно являлся человек по имени Лука, уговаривая вернуться к маме. Эта семья никогда не слышала о святом целителе и никогда ему не молилась. Врач, услышавший эту истории, показал мальчику икону Святого отца, которая всегда была при нем. Мальчик сразу узнал своего гостя. Благодаря чудесному вмешательству владыки, мальчику не только не ампутировали ноги, он после множества операций смог даже освоить велосипед.

Таких свидетельств много, они записаны в книгах, находящихся при церквях, в которых молятся Святой иконе Луки.

Служба святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому

11 июня православный мир отмечает память о Святом Луке. Люди ежедневно приходят к святому праху с просьбой

 • помочь обрести веру;
 • благословить на операцию;
 • даровать исцеление;
 • освободить от бесплодия.

К гробу Святого несут детей, идут немощные, приходят молодые и старые, все обретают душевный покой, веру, исцеление после молитвы, поклонения.

Совет! Молитва Святителю Луке, исповеднику веры, заботливому наставнику и талантливому хирургу и поныне помогает нуждающимся найти выход из трудных ситуаций.

Во многих медицинских учреждениях врачи начинают свой день с этой молитвы. Работники социальных служб и хосписов считают святителя Войно-Ясенецкого своим небесным покровителем.

Ссылка на основную публикацию